2016-05-23 14:46:00

Pranciškus. Jėzus, o ne turtai suteikia tikrąjį džiaugsmą


Popiežius pirmadienio rytą Mišiose kalbėjo apie krikščionybę ir džiaugsmą. Krikščionis negali būti be džiaugsmo, pasakė Pranciškus kreipdamasis į Mišių dalyvius Šventosios Mortos namų koplyčioje. Krikščionis yra džiaugsmo žmogus. Dar daugiau. Krikščionys – tai žavesio pagauti vyrai ir moterys.

Net per kentėjimus krikščionis nepaleidžia Jėzaus, moka gyventi su viltimi. Krikščionio džiaugsmo ir žavesio pagrindas yra Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Krikščionys vyrai ir moterys gyvena su džiaugsmu širdyje. Nėra krikščionio be džiaugsmo. Kai kas tvirtina, kad tokių daug, bet popiežius pastebėjo, kad jie visai ne krikščionys. Jie sakosi esą krikščionys, bet tokiais nėra. Jiems kažko trūksta.

Džiaugsmą popiežius pavadino krikščionių „tapatybės kortele“. Krikščionio džiaugsmas yra Evangelijos džiaugsmas, džiaugsmas, kad Jėzus mus išrinko, išgelbėjo ir atgaivino. Tai vilties džiaugsmas, kad Jėzus mūsų laukia. Tai toks džiaugsmas, kuris per šio gyvenimo kryžius ir kančias išreiškiamas kitaip. Tai ramybė, kurią suteikia tikrumas, jog Jėzus mus lydi, jis yra su mumis!

Pranciškus homilijoje atkreipė dėmesį į pirmadienio Mišių Evangelijos pasakojimą apie turtingą jaunuolį. Tai buvo žmogus, kuris nesugebėjo atverti savo širdies džiaugsmui ir pasirinko liūdesį, „nes turėjo daug turto“.

Jis buvo prisirišęs prie turtų, o Jėzus yra pasakęs, kad negalima tarnauti dviem šeimininkams. Arba tarnauji Viešpačiui, arba turtams. Beje, turtai savyje nėra blogis, tačiau tarnauti turtams jau yra blogis. Jaunuolis apniuko ir nusiminęs pasitraukė...  Kai mūsų parapijose, bendruomenėse, ar institucijose sutinkame žmones, kurie sakosi esą krikščionys ir nori jais būti, tačiau yra liūdni, tada kažkas netvarkoj. Tada turime padėti jiems surasti Jėzų, išblaškyti liūdesį, džiaugtis Evangelija, kad vėl galėtų džiaugtis Evangelijai būdingu džiaugsmu.

Popiežius gretino džiaugsmo ir susižavėjimo, nustebimo sąvokas, kalbėjo apie sveiką žavėjimąsi apsireiškimu, Dievo meile, Šventąja Dvasia.  Jėzus paaiškino apaštalams, kad turtingas jaunuolis nesugebėjo pasekti juo todėl, kad buvo per daug prisirišęs prie turtų. O apaštalams paklausus, kas tada galės išsigebėti, Viešpats atsiliepė, kad tai neįmanoma žmonės, bet ne Dievui.

Tad krikščioniškas džiaugsmas, susižavėjimo džiaugsmas, kad buvom išgelbėti iš prisirišimo prie kitų dalykų, prie supasaulėjimo, visokių supasaulėjimų, yra galimas tiktai su Dievo pagalba, padedant Šventajai Dvasiai.

Šiandien prašykime Viešpatį, kad leistų žavėtis Jo akivaizdoje, priešais daugybę dvasinių turtų, kuriuos mus davė. Ir ne tik žavėtis, o džiaugtis, kad suteiktų gyvenimo džiaugsmą ir leistų visokius sunkumus išgyventi ramiai širdyje. Ir tegul apsaugoja, kad neieškotume laimės daugelyje dalykų, kurie galop nuvilia, dalykų, kurie pažada daug, bet neduos nieko! Įsidėmėkite: krikščionis yra džiaugsmo vyras ir moteris, jų džiaugsmas Viešpatyje. Tai žavesio pagauti vyrai ir moterys! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.