2016-05-23 10:57:00

Popiežius Pranciškus: Trejybė – Dievas „šeima“


Švenčiausios Trejybės sekmadienį vidudienio maldai į Šv. Petrą susirinkusiems maldininkams popiežius Pranciškus kalbėjo apie Trejybės, Dievo – bendrystės slėpinį.

Dievas yra „šeima“ trijų asmenų, kurie taip labai vienas kitą myli, kad yra viena, - sakė Pranciškus. Ši „dieviškoji šeima“ nėra užsidariusi savyje, bet atvira. Ji kuria pasaulį ir dalyvauja istorijoje; jį įėjo į žmonių pasaulį ir visus pakvietė būti jos nariais. Trejybė ir mus kviečia mylėti ir viskuo broliškai dalintis su kitais žmonėmis, nes kur yra meilė, ten yra Dievas.

„Esme sukurti pagal Dievo – bendrystės paveikslą ir panašumą, dėl to turime ir save pačius suvokti kaip esančius bendrystėje su kitais, mūsų tarpusavio santykiai turi būti kupini solidarumo ir meilės. Tai galioja visų pirma santykiams mūsų bažnytinių bendruomenių viduje, kad Bažnyčioje visada atsispindėtų Trejybė, - sakė popiežius. Tai galioja ir visiems žmonių tarpusavio santykiams – šeimai, draugystei, darbo aplinkai. Tai konkrečios mums suteiktos progos kurti vis labiau žmoniškus ryšius, kupinus savitarpio pagarbos ir nesavanaudiškos meilės“.

"Švenčiausiosios Trejybės šventė mus kviečia kasdieniame gyvenime būti bendrystės, paguodos ir gailestingumo raugu, - sakė popiežius. Šventoji Dvasia kasdien mums duoda jėgų, kad gydytume neteisingumo, priespaudos, neapykantos ir godumo sužeistos žmonijos žaizdas."

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos, popiežius paminėjo pirmadienį Stambule prasidedantį viršūnių susitikimą humanitariniais klausimais.

„Pirmadienį Stambule, Turkijoje, prasideda Pasaulinis viršūnių susitikimas, kuriame bus ieškoma būtų kaip spręsti konfliktų sukeltą dramatišką humanitarinę situaciją,  gamtosaugos problemas ir skurdą. Melskimės už šio susitikimo dalyvius, - ragino popiežius, - kad būtų pasiektas svarbiausias humanitarinės veiklos tikslas: išgelbėti visų žmonių gyvybes, ypač nekaltuosius ir negalinčius apsiginti. Šventajam Sostui šiame susitikime atstovaus Valstybės sekretorius Pietro Parolin“.

Šventasis Tėvas paminėjo ir antradienį, gegužės 24, Kinijoje, Šešano šventovėje Šanchajuje, labai iškilmingai minimą Švenčiausiosios Mergelės Marijos – Krikščionių pagalbos šventę. „Prašykime Mariją, - sakė Pranciškus, - kad padėtų savo vaikams Kinijoje kiekvienoje gyvenimo situacijoje atpažinti visus priimančios gailestingos Dievo meilės ženklus. Šventaisiais Gailestingumo metais Kinijos katalikai, kartu su kitų kilnių religinių tradicijų sekėjais, teliudija meilę ir susitaikinimą. Šitaip jie prisidės prie tikrosios susitikimo ir darnos kultūros ugdymo visoje visuomenėje. Tos darnos, kurią taip labai brangina kinų kultūra“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.