2016-05-23 15:52:00

Popiežiaus iššūkis: Leiskime, kad kenčiantieji pamokytų kas yra žmoniškumas


Popiežius Pranciškus laišku pasveikino pirmojo Pasaulio viršūnių susitikimo humanitariniais klausimais Stambule dalyvius, kviesdamas priimti iššūkį: „Išgirskime kenčiančiųjų verksmus! Leiskime, kad jie mus pamokytų kas yra žmoniškumas. Keiskime savo gyvenimo, politikos, ekonominių sprendimų, elgesio ir kultūrinio pranašumo stilių. Mokydamiesi iš tų, kurie kenčia galėsime sukurti žmogiškesnį pasaulį“.

Šventojo Sosto delegacija viršūnių susitikime Stambule. „Ne!“ karams „Taip!“ nusiginklavimui.

Popiežiaus laiškas paskelbtas pirmadienį, gegužės 23 dieną, pirmąją Pasaulio viršūnių susitikimo humanitariniais klausimais Stambule dieną. Susitikime dalyvauja aukščiausio lygio Šventojo Sosto delegacija. Pirmadienį į tūkstančius susitikimo delegatų kreipėsi Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, Šventojo Sosto delegacijos vadovas. Kardinolas Parolin kalboje patikino, kad Šventasis Sostas įsipareigoja prisidėti savo įnašu prie bendrų pastangų, kuriomis norima išvengti humanitarinių konfliktų ir kuriose svarbus nusiginklavimo vaidmuo, galintis užtikrinti tautų, kaip jų visuomenių taikų sambūvį.

Šventojo Sosto delegacijos vadovas išsakė Šventojo Sosto įsitikinimą, kad karai iš esmės yra nežmoniška ir kad būtina karinius konfliktus, tarptautinį ir tarpvalstybinį smurtą skubiai sustabdyti ir jų vengti, kad būtų gerbiami visą žmonijos šeimą siejantys bendri etiniai principai, kurie sudaro humanitarinių veiksmų pamatą.

Pasaulio viršūnių susitikimas humanitariniais klausimais. Darbotvarkės temos

JTO Generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono sušauktas viršūnių susitikimas, vykstantis pasauliui stebint bene didžiausias žmonių kančias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, išklausys vyriausybių ir humanitarinių organizacijų atstovus ir naujus partnerius, atstovaujančius privačiam sektoriui, bet taip pat žmones, kurie kenčia nuo dabartinės humanitarinės krizės.

Pasaulio viršūnių susitikimo pats svarbiausias siekis – paraginti, kad visi investuotų į žmoniškumą,  į žmonijos saugumą, orumą ir teisę būti, ir kad tokie įsitikinimai būtų globalinių sprendimų šerdyje. Kad tai būtų įmanoma, rengėjai prašo viršūnių susitikimo dalyvių siūlyti kaip išspręsti didžiausius ir neatidėliotinus pasaulio iššūkius ir parengti efektyvių humanitarinių veiksmų gaires.

Stambule ypatingas dėmesys bus skirtas pabėgėliams. Pavyzdžiui šiuo metu konfliktas Sirijoje pavertė benamiais ar pabėgėliais per keturis milijonus tris šimtus tūkstančių krašto gyventojų ir paskaičiuojama, kad jų bus nemažiau kaip keturi milijonai septyni šimtai tūkstančių iki šių metų pabaigos. Susitikimo dalyviai negalės nepastebėti, kad daugiau kaip pusė kenčiančių žmonių yra vaikai ir paaugliai jaunesni nei 18 metų ir kurie dėl konflikto prarado viską: šeimą, draugus, švietimą ir normalaus gyvenimo ateityje viltį.

Pabėgėlių tema ne vienintelė viršūnių susitikimo darbotvarkėje, kurioje dėmesys bus skirtas taip pat klimato kaitos, urbanizacijos, žmonijos prieaugio ir naujų technologijų panaudojimo žmonijos gerovei temoms.

Šventojo Sosto delegacija

Visi šie klausimai tokie svarbūs, kad Šventasis Sostas į pirmąjį Pasaulio viršūnių susitikimą humanitariniais klausimais Stambule pasiuntė aukščiausio lygio delegaciją. Delegaciją, be jos vadovo Vatikano valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolin ir kitų delegatų turi du Delegacijos vicepirmininkus arkivyskupus: Bernardito Auza, Šventojo Sosto nuolatinį stebėtoją JTO ir Silvano Tomasi, dar neseniai buvusį Šventojo Sosto Nuolatinį stebėtoją JTO žinybose Ženevoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.