2016-05-21 16:00:00

Palaimintasis kun. Pranciškus Marija Greco


Pietų Italijos Kozencos mieste šeštadienį po pietų aukotų iškilmingų Mišių metu buvo paskelbtas palaimintuoju devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtoje pradžioje šiame regione apaštalavęs ir artimo meilę liudijęs kunigas Pranciškus Marija Greco. Beatifikacijos iškilmei popiežiaus vardu vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Amato.

Pranciškus Marija Greco gimė nedideliame Akri mieste, pietų Italijos Kalabrijos regione, 1857 m. Nusprendęs stoti į kunigų seminariją, Pranciškus Marija turėjo ilgokai įtikinimais ir malda pakovoti su tėvu nepritarimu, kuris būdamas vaistininkas ir sūnui buvo numatęs vaistininko profesiją. Galiausiai gavęs tėvo palaiminimą ir baigęs seminariją, 1881 m. gruodžio 17 d. jis buvo įšventintas kunigu. Po teologijos studijų Neapolyje jaunasis kunigas sugrįžo į gimtąjį miestą ir jame praleido visą likusį savo gyvenimą, tarnaudamas katalikų bendruomenei ir ypač rūpindamasis vargšais. Iš pradžių jam talkino sesuo, vėliau atsirado kitų bendradarbių, iš kurių susiformavo seserų vienuolių kongregacija – Mažosios Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbės. Kunigas ir jo suburtos moterų vienuolijos narės vadovavosi įsitikinimu, kad „ugdant tikėjimą, žmonės ugdomi gyvenimui“. Kunigas Pranciškus Marija Greco mirė 1931 m.

Kodėl šis kunigas skelbiamas palaimintuoju? Ko mes iš jo galime pasimokyti? Pasak Šventųjų Skelbimo kongregacijos prefekto kard. Angelo Amato, naujas palaimintasis visų pirma mus kviečia siekti šventumo. Jis mus kviečia gyventi gerą, prasmingą gyvenimą sekant Evangelija, atmesti tai kas tuščia ir nevertinga. Jis mus moko paprastų, bet labai svarbių  dalykų: visada stengtis gyventi Dievo malonėje, kovoti su ydomis, rinktis dorybes, nepasiduoti vidutiniškumui. Šis naujas palaimintasis ir visi šventieji mums gali būti labai vertingi gyvenimo džiugsimo, santarvės, draugystės, brolybės, gailestingumo pavyzdžiai. Būtent tokį labai paprastą, bet ir labai svarbų šventumo liudijimą davė palaimintasis kun. Pranciškus Marija Greco ir jo suburtos Mažosios Švenčiausiųjų Širdžių bendradarbės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.