2016-05-31 11:14:00

Германия: икуменическа декларация за междукултурната седмица 2016


В Германия бе публикувана „Съвместната декларация на Църквите за междукултурната седмица 2016“, чието мото е „Различията са най-хубавото нещо в сравнение с уеднаквената мисъл“. Текстът е подписан от председателя на Епископската конференция на Германия, кардинал Рейнхард Маркс, от председателя на Съвета на Евангелската църква в Германия, епископ Хайнрих Бедфорд-Стром и от председателя на православните епископи в Германия, митрополит Августин. В документа се посочват всички въпроси, които от 25 септември до 1 октомври 2016 г. ще бъдат разгледани в над пет хиляди прояви в 500 седалища в цялата страна: сред темите особено значение имат онези, отнасящи се до приема и настаняването на бежанците и до интеграцията в Германия на хора с различни култури, езици и религии. В декларацията се подчертава, че „е необходимо справяне с предизвикателството, породено от ситуацията на бежанците, а не измъкване от него“. Според Църквите е важно „да се доловят безпокойствата и страховете“, със съзнанието, че „няма лесни и бързи решения“, но че Германия признава „правото на убежище, както е постановено в конституцията и в задълженията на Женевската конвенция“. Това прави от Германия „страна, в която достъпът на хората, които търсят убежище, се управлява със справедливи и безпристрастни норми, за да се осигури протекция на нуждаещите се, независимо от страната на произхода“.

man/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.