2016-05-20 12:00:00

Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas


Popiežius Pranciškus Telšių vyskupijos augziliarą vysk. Genadijų Liną Vodopjanovą, titulinį Quizos vyskupą, paskyrė Panevėžio vyskupu.

Genadijus Linas Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje. 1991 m. baigė Nidos vidurinę mokyklą ir įstojo į pranciškonų ordiną Kretingoje. Nuo 1992 m. iki 1993 m. atliko noviciatą Kennebunkporte (JAV) ir 1993 m. birželio 4 d. davė pirmuosius įžadus. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą ir pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje. Baigęs vienerius filosofijos metus, išvyko į Italiją, kur Veronoje pradėjo teologijos studijas. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine.

Telšių vyskupas Antanas Vaičius 2000 m. liepos 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje Genadijų Liną Vodopjanovą įšventino kunigu ir paskyrė Kretingos parapijos vikaru.

2001 m. kun. Genadijus Linas Vodopjanovas paskirtas Kretingos pranciškonų vienuolyno gvardijonu, o 2003 m. – parapijos klebonu. Nuo 2004 m. iki 2007 m. buvo Kryžių kalno vienuolyno gvardijonas. 2007 m. išrinktas Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincijos viceprovinciolu ir paskirtas Kryžių kalno pranciškonų noviciato magistru. Nuo 2010 m. vėl ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

2012 m. vasario 11 d. popiežius Benediktas XVI Genadijų Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą. Konsekruotas vyskupu 2012 m. balandžio 14 d.

2016 m. gegužės 20 d. popiežiaus Pranciškaus paskirtas Panevėžio vyskupu.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.