2016-05-20 13:46:00

Popiežius: Jėzus mus moko Dievo tiesos ir supratingumo žmogaus silpnumui


Dievo tiesos skelbimo negalima atskirti nuo žmogaus silpnumo suvokimo, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelijoje kalbama apie fariziejus, klausiančius Jėzų ką jis manąs apie skyrybas. Evangelijose yra ir daugiau tokių pavyzdžių kai fariziejai bando įstumti Jėzų į teisinės kazuistikos pinkles. Tačiau Jėzus nesileidžia įtraukiamas į prieštaravimus, bet kalba apie santuokos eschatologinę pilnatvę, apie amžinajame Dievo plane vyrui ir moteriai numatytą pašaukimą. „Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu.“

„Jiedu jau nebe du, bet vienas kūnas. Tad žmogus teneperskiria to, ką Dievas sujungė. Į fariziejų pateiktą pavyzdį Jėzus atsako pribloškiančia tiesa – tiesos pilnatve. Kai kalbama apie tiesą, Jėzus niekada nesileidžia į derybas. Šitas mažas protingų teologų būrelis savaip aiškino tiesą, paversdamas ją kazuistika. Jėzus nesileidžia į derybas dėl tiesos. Yra tik viena santuokos tiesa ir nėra kitų“.

Tačiau Jėzus yra gailestingas ir jis niekada neužtrenkia durų nusidėjėliams, - tęsė popiežius. Taip pat ir šiuo atveju jis supranta, kad iš vienos pusės turime amžiną tiesą, iš kitos – žmogaus silpnumą. „Pasauly, kuriame gyvename, šią mūsų provizoriškumo kultūrą yra labai smarkiai paveikusi nuodėmė. Paminėjęs Mozės įstatymą, Jėzus sako, kad skyrybos buvo jame numatytos dėl žmonių širdies kietumo. Kai susiduriame su nuodėmės pasekmėmis, reikia ką nors daryti: atleisti, suprasti, palydėti, integruoti, išsiaiškinti kas įvyko... Visada... Tačiau niekada negalima išduoti tiesos! Jėzus skelbia šią didžiąją tiesą ir tuo pat metu jis sugeba suprasti nusidėjusį, silpną žmogų“.

Jėzus mus moko dviejų dalykų, sakė Pranciškus, - tiesos ir supratingumo, tai yra to, ko protingi teologai kartais nesugeba suprasti, nes jie patys yra pakliuvę į formulės „galima – negalima“ spąstus. Atsiminkime kuo baigėsi nusidėjėlės, kuriai grėsė užmušimas akmenimis, istorija: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk”.

„Jėzus mus temoko su atvira širdimi pritarti tiesai, tačiau tuo pat metu ir didžiadvasiškai suprasti tuos mūsų brolius, kuriuos slegia sunkumai, ir jiems padėti. Tai malonė, kurią mums suteikia, kurios mus moko Šventoji Dvasia, o ne tie protingi mokytojai, kurie Dievą suvokia kaip kazuistinę lygtį. Viešpats tesuteikia mums šią malonę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.