2016-05-19 00:00:00

Popiežiaus davė interviu prancūzų dienraščiui „La Croix”


Popiežius Pranciškus davė interviu Prancūzijos katalikų laikraščiui „La Croix“. Gana ilgas pokalbis pradedamas daugumai Europos šalių šiuo metu aktualia tema: kaip spręsti migracijos krizę? Ar gali Europa priimti tiek daug imigrantų?

Tai iš tiesų labai svarbus ir atsakingas klausimas, - sakė Pranciškus. Negalima neracionaliai atidaryti durų visiems. Sprendžiant migracijos krizę reikėtų pradėti nuo klausimo kodėl šiandien turime tiek daug migrantų. Migrantų priėmimas turi reikšti ir jų integravimą. Negalima jų uždaryti į getus. Pasak popiežiaus, pastarojo meto teroristinius išpuolius Europoje pagimdė integracijos stoka. Tie žmonės, kurie sprogdino bombas Briuselyje, gimė Belgijoje, bet nebuvo integruoti į šalies visuomenę, gyveno getuose. Migrantų integracija reikalinga ir dėl kitos priežasties – dėl labai mažo gimstamumo Europoje.

Klausiamas apie valstybės ir Bažnyčios atskirumą, popiežius Pranciškus sakė, kad valstybė privalo būti pasaulietinė. Konfesinės valstybės nieko gero neduoda. Valstybės pasaulietiškumas, kartu su solidžiu įstatymu, garantuojančiu religijos laisvę, sudaro sąlygas, reikalingas tam, kad visuomenė žengtų pirmyn. Visi esame Dievo vaikai ir visi turime vienodą žmogiškąjį orumą. Kiekvienas privalo turėti teisę taip pat ir išoriškai išreikšti savo tikėjimą. Popiežius pridūrė, kad čia būtų galima pažerti truputį kritikos Prancūzijai, persistengiančiai su  savo pasaulietiškumu. Tai kyla turbūt iš įsitikinimo, kad religijos priklauso subkultūroms, kad religija tai ne pilnateisė kultūra. Šis apšvietos lakais susiformavęs įsitikinimas Prancūzijoje dar neišnykęs. Prancūzija turėtų žengti žingsnį pirmyn ir pripažinti, kad atvirumas transcendencijai yra kiekvieno žmogaus teisė.

Prancūzijos Bažnyčia išgyvena pašaukimų krizę. Ką daryti kai tiek mažai kunigų? Atsakydamas, popiežius Pranciškus paminėjo Korėjos atvejį, kai ištisus du šimtmečius evangelizuotojai buvo pasauliečiai. Evangelizavimas įmanomas ir be kunigų, nes krikštas yra evangelizavimo jėga.  Šventoji Dvasia, kurią gauname per krikštą, mus skatina eiti, drąsiai ir ištvermingai skelbti krikščioniškąją žinią. Bažnyčioje Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja.. Ji yra Bažnyčios variklis. Labai daug krikščionių to nesupranta. Bažnyčiai pavojų kelia klerikalizmas. Kunigai nori klerikalizuoti pasauliečius, o šie leidžiasi klerikalizuojami, nes kartais taip jiems patogiau. Popiežius paminėjo pavyzdį iš Argentinos laikų. Pažinojau gerų kunigų, kurie matydami uolų pasaulietį, sakydavo: „pašventinkime jį diakonu“. Ne, pasaulietis tebūna pasaulietis!

Popiežiaus buvo taip pat klausiama apie šeimai skirtų dviejų sinodų rezultatus. Visas procesas, sakė popiežius, prasidėjo nuo kardinolo Kasperio įvado konsistorijos metu. Po to sekė dvi sinodo asamblėjos, neeilinė ir eilinė. Manau, kad visi iš šio proceso išėjome kitokie, negu buvome jį pradėdami. Taip pat ir aš, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.