2016-05-19 15:12:00

Popiežius susitiko su naujais šešių valstybių ambasadoriais


Ketvirtadienį su popiežiumi susitiko ir jam savo skiriamuosius raštus įteikė šešių šalių – Estijos, Malavio, Namibijos, Seišelių, Tailando ir Zambijos ambasadoriai prie Šventojo Sosto. Pagal Vatikano protokolą, tie ambasadoriai, kurie savo šalims atstovauja tik Vatikane ir turi savo ambasadas Romoje, kredencialų įteikimo proga priimami atskirai. Tuo tarpu tie ambasadoriai, kurie savo šalims atstovauja ir kitose šalyse, misijos pradžios Vatikane proga priimami kolektyvinėse audiencijose. Taip buvo ir šį kartą kai popiežius vienoje audiencijoje priėmė šešis naujus ambasadorius.

„Jūsų buvimas šiandien čia yra labai svarbus priminimas, kad nepaisant skirtingų mūsų tautybių, kultūrų ir religijų, esame vienijami to paties žmoniškumo ir dalijamės tuo pačiu rūpinimusi visuomenės reikalais ir kūrinija, - sakė popiežius naujiems ambasadoriams. Tačiau, kad tarnavimas solidarumui būtų vaisingas, mūsų pastangos turi būti nukreiptos į taikos siekimą, nes tik taikoje įmanoma garantuoti visas natūralias žmogaus teises ir sukurti integralios pažangos sąlygas. Siekiant šio tikslo reikalinga bendra ir koordinuota veikla, drąsinant mūsų visuomenių narius, kad ir jie siektų taikos, teisingumo, gintų mūsų bendrus namus.“

Toliau savo kalboje popiežius palietė visoms šalims aktualią migracijos temą. Popiežius pabrėžė, kad visų pirma reikia šalinti migracijos priežastis, padėti kurti tokias gyvenimo sąlygas, kad žmonėms nebūtų verčiami migruoti. Tačiau dabartinė situacija verčia reaguoti į per pasaulį nusidriekusius migrantų srautus, padėti migrantams ir tiems, kurie jiems padeda. „Neturime leisti, - sakė popiežius, - kad baimė ir nesusipratimai pakirstų mūsų valią. Turime kurti dialogo kultūrą, kuri padėtų kitame žmoguje matyti pašnekovą, žiūrėti į svetimšalį, migrantą, kitai kultūrai priklausantį asmenį, kaip į žmogų, kurį reikia pripažinti ir išklausyti. Reikia tokios integracijos, kuri gerbtų migrantų tapatybę ir tuo pat metu saugotų juos priimančių tautų kultūrą, tokios integracijos, kuri praturtintų ir vienus, ir kitus.“

Baigdamas kalbą, popiežius prašė naujus ambasadorius perduoti jo sveikinimus jų atstovaujamose šalyse gyvenančioms katalikų bendruomenėms ir gerovės linkėjimus visiems gyventojams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.