2016-05-19 12:53:00

Popiežius: Išnaudojimas – mirtina nuodėmė


Turtas pats savaime nėra blogas dalykas; tačiau jis yra reliatyvi, ne absoliuti vertybė. Turto vertingumas priklauso nuo to kaip jį naudojame, sakė popiežius ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šv. Jokūbo laiške skambantį įspėjimą turtuoliams: „Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote... Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai“. Neįmanoma tarnauti Dievui ir turtams. Jei turtai yra gyvenimo tikslas, jie pavergia žmogų, neleidžia laisva širdimi eiti Jėzaus keliu.

„Kai turtai kaupiami išnaudojant žmones, kai turtuoliai išnaudoja žmones, jų darbą, tie vargšai žmonės tampa vergais. Pagalvokime apie tai kas dedasi šiandien – čia ir visame pasaulyje, - kalbėjo popiežius. „Aš noriu dirbti“. „Gerai, sudarysime sutartį, bet tik nuo rugsėjo iki birželio“. Sutartis be jokių garantijų. „Ateis birželis ir du mėnesius – liepą ir rugpjūtį – nedirbsi, negausi atlyginimo. Paskui, nuo rugsėjo vėl galėsi dirbti.“ Tie kas siūlo tokias įdarbinimo sąlygas yra siurbėlės, mintančios vergiškai dirbančių žmonių krauju“.

Popiežius paminėjo ir kitas panašias situacijas, kuriose atsiduria darbo ieškantys žmonės. Pasiūlomas nelegalus įdarbinimas, su varganu atlygimu vokelyje. „Jei nenori, neimk. Ateis kitas, kuris sutiks“. Kas taip elgiasi, neteisingai kaupiamais turtais peni savo širdis skerdimo dienai.

„Vakar bendrosios audiencijos metu buvo kalbama apie turtuolį ir Lozorių, - priminė Pranciškus. Turtuolis gyveno savo pasaulyje ir nematė prie jo durų stovinčio išalkusio žmogaus. Jis bent nematė, kad yra žmonių, kurie miršta iš bado. O čia dar blogiau. Čia žmonės sąmoningai marinami badu tam, kad iš jų darbo būtų pelno. Tai maitinimasis žmonių krauju. Tai mirtina nuodėmė. Norint atsiversti iš šios nuodėmės reikia didelės atgailos, reikia grąžinti daug neteisingai pasisavintų gėrybių.“

„Pagalvokime apie mūsų dienų dramą: žmonių išnaudojimą, vergais paverčiamų žmonių kraują, prekiautojus žmonėmis, prekiautojus prostitutėmis, prekiautojus vaikais, verčiamais dirbti. Pagalvokime ir apie tariamai „civilizuotą“ prekybos žmonėmis formą: „Aš tau neoficialiai mokėsiu atlyginimą, tu neturėsi atostogų, neturėsi sveikatos draudimo... bet aš būsiu turtingas“. Viešpats tepadeda mums suprasti paprastą Evangelijos tiesą, kad duoti žmogui atsigerti taurę vandens Kristaus vardu yra nepalyginamai vertingiau už visus turtus, sukauptus išnaudojant žmones.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.