2016-05-18 17:44:00

Mitä pyhäksi julistaminen tarkoittaa?


Mitä ’pyhä’ tai ’pyhimys’ tarkoittaa?

Pyhä on katolisessa kirkossa henkilö, joka on kirkon tunnustamasti elänyt esimerkillisen kristillisen elämän, ja jonka kirkko katsoo nyt olevan taivaassa. Tällainen julkinen tunnustaminen tapahtuu pyhäksi julistamisessa eli kanonisaatiossa. Kaikki taivaassa olevat henkilöt ovat katolisen käsityksen mukaan pyhiä, oli heidät tunnustettu julkisesti tai ei. ”Pyhimys” on suomenkielessä yleisesti käytetty synonyymi sanalle pyhä.

Mitä pyhäksi julistaminen tarkoittaa?

Pyhäksi julistamisessa henkilön pyhyys tunnustetaan julkisesti ja henkilö asetetaan sen myötä koko universaalin kirkon kunnioituksen kohteeksi. Sitä on edeltänyt prosessi, jossa henkilön pyhyys on selvitetty. Pyhäksi julistaminen ei siten tee henkilöstä pyhää.

Kuka voidaan julistaa pyhäksi?

Pyhäksi voidaan julistaa katolisen kirkon jäsen, joka on elänyt kaikkia kristillisiä hyveitä ”sankarillisella tavalla” todeksi, ja joka on elämässään ja sen jälkeen ollut pyhyyden maineessa. Myös Kristusta läheisesti seurannut ja siksi marttyyrina kuollut voidaan julistaa pyhäksi.

Millainen prosessi edeltää pyhäksi julistamista?

Pyhäksi julistamista edeltävässä prosessissa henkilön mahdolliset sankarilliset hyveet selvitetään. Lisäksi tutkitaan, onko henkilöltä pyydetyn esirukouksen johdosta tapahtunut todistettavasti ihme.

Itse prosessi on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, onko henkilön hyveistä riittävää näyttöä. Esimerkiksi henkilön julkiset ja yksityiset kirjoitukset tutkitaan huolellisesti ja mahdolliset todistajanlausunnot kootaan talteen. Toisessa vaiheessa selvitetään, onko henkilöltä pyydetyn esirukouksen johdosta todistettavasti tapahtunut ihme. Pyhäksi julistamista varten täytyy osoittaa todeksi kaksi ihmettä, jonka vuoksi kolmannessa vaiheessa edeltänyt vaihe toistetaan.

Kokonaisuudessaan prosessi kestää yleensä useita vuosia. Se voidaan käynnistää viisi vuotta henkilön kuoleman jälkeen hiippakunnan piispan toimesta.

Miten mahdollisen ihmeen olemassaolo selvitetään?

Mahdollisen ihmeen olemassaolon selvittää tehtävään asetettu tieteellinen komissio. Komission tehtävänä on hyväksyttyjen tieteellisten kriteerien pohjalta ratkaista, onko väitetylle ihmeelle olemassa luonnollista selitystä vai ei. Ihmeet voivat periaatteessa olla mitä vain, mutta käytännössä lähes kaikissa käsiteltävissä tapauksissa kyse on paranemisesta. Parantumisen täytyy olla hyvin dokumentoitu taudin ja sen hoidon osalta sekä paranemisen ja sen pysyvyyden suhteen.

Toistaiseksi tuntemattoman luonnollisen parantumisen tai tuntemattoman terapiamuodon poissulkemiseksi tutkimuksissa suositaan parantumisia, joissa tauti on luokiteltu lääketieteellisesti parantumattomaksi, ja jossa paraneminen on tapahtunut välittömästi. Esimerkiksi sairaan tai tuhoutuneen kudoksen välittömästi tapahtunut muutos terveeksi katsotaan tällaiseksi.

Mikä merkitys ihmeellä on teologiselta kannalta?

Esirukouksen kautta tapahtuneen ihmeen katsotaan todistavan henkilön yhteydestä Jumalaan kuoleman jälkeen.

"Me uskomme kaikkien Kristukseen uskovien yhteyden; niiden, jotka ovat pyhiinvaeltajia maan päällä, kuolleiden, jotka odottavat puhdistumistaan, ja autuaiden taivaassa, jotka kaikki yhdessä muodostavat yhden kirkon. Me uskomme, että tässä kirkon yhteydessä meitä auttaa Jumalan ja hänen pyhiensä armahtava rakkaus ja että he aina kuulevat rukouksemme" - paavi Paavali VI, 1968, Jumalan kansan Credo.
All the contents on this site are copyrighted ©.