2016-05-17 16:42:00

Popiežius Pranciškus Italijos vyskupams: kunigas yra gyvenimo tarnas


Popiežius Pranciškus apžvelgė kunigo pašaukimą ir vaidmenį pirmadienį atidarydamas Italijos vyskupų konferencijos generalinės asamblėjos darbus. Kunigas tarnauja vardan gyvenimo, užtardamas paskutiniuosius, pasižymėdamas gyvenimo paprastumu, gebėjimu kurti solidarias bendruomenes, aukotis neatlyginamai, nuolankiai ir su džiaugsmu. Italijos vyskupų 69 generalinės asamblėjos tema – „kunigų atsinaujinimas“ – suteikė popiežiui progą priminti, kad daugelis klebonų, kurie aukojasi vardan bendruomenės gerovės, gyvenimo skonį atranda kas rytą atiduodami savo laiką Viešpačiui, kad būtų laisvi susitikimams su žmonėmis. Popiežius tokį gyvenimo stilių pavadino alternatyviu pasaulyje, kuriame kiekvienas save laiko visko matu ir kuriame daugiau nėra vietos broliui. Paprastas ir blaivus, visuomet dėmesingas gyvenimo stilius kunigą daro patikinimu žmonių akyse, jį priartina prie nuolankiųjų su tokia pastoracine meile, kuri padaro laisvais ir solidariais. Jis, gyvenimo tarnas, eina vargšų žingsniu ir su vargšų širdimi; dažnas bendravimas su jais padaro jį turtingu. Jis - taikos ir susitaikymo žmogus, Dievo švelnumo ženklas ir įrankis. Jam rūpi skleisti gėrį su tokiu pat užsidegimu, kuriuo kiti rūpinasi savo interesais. Dabartiniais socialinės draugystės stokos laikais kunigo pirmasis uždavinys yra kurti bendruomenes. Todėl polinkis megzti ryšius yra lemtingas kriterijus pašaukimui atpažinti. Popiežius sakė, kad tvarkant struktūras ir ekonomines gėrybes svarbu kunigui neapsisunkinti išsaugojimo pastoracija, o pasilaikyti tik tai, kas gali padėti Dievo tautai išgyventi tikėjimo ir meilės patirtį. Kunigo akys visuomet turi būti nukreiptos į Dievo karalystę, kurios link jis mato keliaujančią žmoniją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.