2016-05-17 14:06:00

Popiežius: Galios siekimas, karjerizmas ir pinigai kenkia Bažnyčiai


Jėzus mums rodo tarnavimo kelią, tačiau ir Bažnyčioje netrūksta žmonių, kuriems labiau rūpi galia, pinigai, tuštybė. Ne visada krikščionys atsispiria karjerizmo pagundai; kartais ir krikščionys pasiduoda pasaulio dvasiai. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas Žodžio liturgijos skaitinius. Šios dienos Evangelija kalba apie Jėzaus mokinių ginčą kuris iš jų didesnis. Nugirdęs jų pokalbį, Jėzus sako: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas“. Taip pat ir šios dienos pirmajame skaitinyje apaštalas Jokūbas įspėja prieš Kristaus mokiniams gręsiančias įvairias supasaulėjimo formas.

 „Tame kelyje, kuriuo Jėzus mums siūlo eiti pirmyn, taisyklė yra tarnavimas. Didžiausias yra tas, kuris daugiausiai tarnauja, kuris labiausiai tarnauja kitiems, o ne tas, kuris didžiuojasi savo darbais, siekia galios, pinigų, pasiduoda puikybei ir yra išdidus. Ne, toks žmogus nėra didis, - sakė popiežius. Panašiai buvo nutikę ir Jono bei Jokūbo motinai, kuri prašė savo sūnums geresnių vietų. Panašiai kiekvieną dieną nutinka visoje Bažnyčioje, kiekvienoje bendruomenėje. „Kas pas mus yra didžiausias? Kas čia vadovauja?“ Ambicijos kiekvienoje bendruomenėje. Kiekvienoje parapijoje, kiekvienoje institucijoje vis atsiranda kas nors kas nori kopti aukštyn, turėti daugiau galios.“

Taip pat ir pirmajame skaitinyje iš šv. Jokūbo laiško girdime įspėjimą nesusigundyti galia, nepasiduoti viską griaunančiam pavydui. „Tuštybė, galios siekimas... Kartais susigundau pasaulio dvasia ir noriu turėti valdžią kitiems; ne tarnauti, bet kad man būtų tarnaujama. To siekiant naudojamos visos įmanomos priemonės – apkalbos, kitų žmonių juodinimas. Pavydas veda šituo viską griaunančiu keliu. Visi žinome, kad taip yra. Taip atsitinka ir Bažnyčios institucijose: parapijose, kolegijose, kitose vietose, taip pat ir vyskupijų kurijose... visur. Pasaulio dvasia – tai turtų siekimo, tuštybės ir išdidumo dvasia“.

Visiems mums gresia šios pagundos. Nė vienas iš mūsų negalime apie save sakyti: „Tai manęs neliečia; aš esu švarus, šventas“.  „Visi susiduriame su šiomis pagundomis; visi esame gundomi sunaikinti kitą ir patys kopti aukštyn. Tai Bažnyčią griaunanti supasaulėjimo pagunda, neturinti nieko bendra su Jėzaus Dvasia. Pasigilinkime į šiandien mums siūlomą sceną: Jėzus kalba apie tarnavimą, o mokiniai sako: „ Ne, per daug nesijaudinkime, eime pirmyn“ ir ima tarpusavy diskutuoti kuris iš jų yra didžiausias. Pagalvokime apie visus tuos kartus kai kažką panašaus matėme Bažnyčioje; apie visus tuos kartus kai mes patys taip elgėmės; ir prašykime Viešpatį, kad padėtų mums suprasti, jog meilė pasauliui, jog supasaulėjimo dvasia yra Dievo priešė“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.