2016-05-16 09:48:00

Å lære å elske som Gud. Pavens Regina caeli pinsedag


«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid.»

«Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14,15-16.23-26).

I sin Regina Caeli pinsedag (søndag 15. mai) forklarte pave Frans at det er takket være Den hellige ånd, kjærligheten som forener Far og Sønn og som utgår fra dem, at vi alle kan leve det samme livet som Jesus.

Her følger alt det paven sa før Regina caeli-bønnen:

God dag, kjære brødre og søstre!

I dag feirer vi den store pinsefesten som avslutter påsketiden, femti dager etter Jesu oppstandelse. Liturgien innbyr oss til å åpne vår forstand og vårt hjerte for Den hellige ånd, som Jesus gjentatte ganger lovte sine disipler; det er den første og største gaven som han oppnådde ved sin Oppstandelse. Denne gaven ba han selv Far om under påskemåltidet, slik det står i dagens evangelietekst. Jesus sier til disiplene sine: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid (Joh 14,15-16).

Disse ordene minner oss først og fremst om at vår kjærlighet til et menneske, og også til Herren, ikke vises med ord, men med fakta. «Holde hans bud» skal forstås i deres eksistensielle betydning: Hele vårt liv skal være med. Det å være kristne betyr faktisk ikke først og fremst å tilhøre en bestemt kultur eller å slutte seg til en bestemt doktrine. Det betyr snarere å knytte sitt eget liv, med alle dets sider, til Jesu person, og gjennom ham til Far. Det er derfor Jesus lover disiplene sine at Den hellige ånd vil bli utøst. Det er nettopp takket være Den hellige ånd, kjærligheten som forener Far og Sønn og som utgår fra dem, at vi alle kan leve det samme livet som Jesus. Ånden lærer oss alt, eller det eneste som virkelig er uunnværlig: å elske slik som Gud elsker.

Når han lover Den hellige ånd kaller Jesus ham for en annen talsmann (vers 16). Det betyr trøster, advokat, forbeder, det vil si Han som hjelper oss, forsvarer oss, er ved vår side gjennom livet og i kampen for det gode og mot det onde. Jesus sier en annen talsmann fordi den første er han selv som ble menneske nettopp for å gå inn i vår menneskelige eksistens og befri den fra slaveriet under synden.

Dessuten har Den hellige ånd som funksjon å lære opp og minne om. Lære opp og minne om. Jesus har sagt det: Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere (vers 26). Den hellige ånd kommer ikke med noen annen lære, men gjør Jesu lære levende og virksom, slik at den ikke skal bli svakere eller bli borte med tiden. Den hellige ånd poder denne læren inn i vårt hjerte, han hjelper oss å inderliggjøre den ved at læren blir en del av oss, til «kjøtt av vårt kjøtt» (jf. 1 Mos 2,23; 2 Kor 3,3). Samtidig gjør han vårt hjerte klart for at det skal bli i stand til virkelig å ta i mot Herrens ord og eksempler. Hver gang Jesu ord blir mottatt med glede i vårt hjerte er det Den hellige ånds verk.

La oss nå be Regina caeli sammen - for siste gang dette året, og påkalle jomfru Marias moderlige forbønn. Må hun oppnå den nåde for oss å bli sterkt opplivet av Den hellige ånd for å kunne vitne om Kristus med evangelisk frimodighet og for å åpne oss stadig mer for hans kjærlighets fylde.

 








All the contents on this site are copyrighted ©.