2016-05-14 16:14:00

Popiežius aplankė būsimų Šventojo Sosto diplomatų akademiją


Neformaliai, iš anksto neįtraukus į oficialią dienotvarkę, popiežius Pranciškus aplankė „Popiežiškąją bažnytinę akademiją“, kurioje šiuo metu studijuoja 33 jauni kunigai iš 14 skirtingų kraštų. Ši akademija skirta tų kunigų formacijai, kurie ją užbaigę darbuosis Šventojo Sosto nunciatūrose įvairiuose pasaulio kraštuose.

Vizitas įvyko gegužės 12 dieną ir, kaip rašoma Šventojo Sosto dienraštyje „Osservatore Romano“, popiežiui Pranciškui būdinga maniera: paprastai, linksmai, tuo pat metu dėmesingai, įsiklausant vienas į kitą.

Šventasis Tėvas su visais  - akademijos vyresniaisiais, studentais ir čia dirbančiomis vienuolėmis – sudalyvavo kasdienėje mišparų maldoje, vėliau kiekvieną pasveikino asmeniškai, trumpai pasiteiraudamas apie kiekvieno vardą ir kilmę.

Po šio susipažinimo atėjo laikas valandą trukusiam pokalbiui, neskaitant oficialios kalbos, tačiau keičiantis klausimais ir atsakymais pačiomis įvairiausiomis temomis, kurios įdomios būsimiems diplomatams.

Atsakydamas į vieną iš klausimų, popiežius Pranciškus linkėjo kunigams diplomatinėje tarnyboje, kuri tikrai vertinga ir naudinga visai Bažnyčiai, išlikti pavyzdingiems ir nuosekliems. Pasak jo, tegu jų diplomatija būna protinga, išmani ir su meile, tiesianti tiltus tarp kultūrų, visuomenių ir vyriausybių, kalbant Evangelijos žodžiais; tegu kunigai nepamiršta sielovadinio matmens, gyvo ir konkretaus kontakto su Dievo tauta, būnant dosniais, pasitikėjimo vertais kunigais. Galiausiai, kiekvienam kunigui būtina palaikyti ryšį su Viešpačiu, ypač per atgailos dorybę, kuri labai padeda ir stiprina.

Aptaręs ir kitus klausimus, problemas, iššūkius, su kuriais jiems teks susidurti, kaip kunigams ir kaip diplomatams, popiežius Pranciškus liko su visais bendrai vakarienei, o po to sugrįžo į savo namus Vatikane.

Galima prisiminti, kad „Popiežiškąją bažnytinę akademiją“, kurios būstinė yra Romos centre, greta Panteono, yra baigęs ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis, daug metų dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje; šiuo metu joje tarnauja dar du kunigai lietuviai, akademijos auklėtiniai. Ją buvo užbaigęs ir 2010 metais miręs arkivyskupas Jonas Bulaitis, nuncijus. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.