2016-05-11 16:51:00

Valstybės sekretorius Parolin Estijoje: Šventajam Sostui labai rūpi visos žmonijos gerovė


Popiežiaus Valstybės sekretorius tęsia oficialią kelionę Baltijos šalyse. Po pirmojo etapo Lietuvoje ir antrojo antradienį ir trečiadienį Estijoje, kardinolas valstybės sekretorius Pietro Parolin trečiadienio pavakarę pradėjo trečiąjį etapą Latvijoje. Iš Estijos jis automobiliu atvažiavo į Latvijos sostinę Rygą, prieš tai susitikęs su katalikų bendruomene Püha Vaimu - Šventosios Dvasios bažnyčioje Valgos mieste Estijoje prie Latvijos sienos. Latvijoje kardinolo Parolino viešnagė tęsis iki gegužės 13-sios.

Pirmąją kelionės dieną Estijoje Vatikano Valstybės sekretorius pagerbė žuvusius Estijos nepriklausomybės kovose, padėjo vainiką prie Nepriklausomybės karo paminklo. Svečią iš Vatikano priėmė Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu pirmininkas Eiki Nestor, ministras pirmininkas Taavi Roivas ir Užsienio reikalų ministrė Marina Kaljuranda. Kardinolas dalyvavo ekumeninėje maldoje Talino katedroje, susitiko su krikščioniškų bendruomenių vadovais, aukojo Mišias katalikų šv. Petro ir Pauliaus katedroje.

Nėra galingesnio užtarėjo už Jėzų, sakė kardinolas Šv. Petro ir Pauliaus katedroje, prisimindamas susitikimą tą pačią dieną su Estijos krikščionių lyderiais. Kardinolas atkreipė dėmesį į labai stiprią evangelizavimo ekumeninę dimensiją Estijoje, pasidžiaugė krikščioniškų bendruomenių aukšto lygio susitikimais ir bendradarbiavimu. Šiame kontekste svarbu, kad kiekvienas mažosios Estijos katalikų bendruomenės narys atliktų savo vaidmenį Evangelijai skleisti ir visuomenei persmelkti jos vertybėmis.

Kardinolas Valstybės sekretorius dėkojo Estijos krikščionių bendruomenei už ištikimybę ir kentėjimus okupacijų ir diktatūrų metais, prisiminė Šventojo Sosto ir Estijos diplomatinių santykių atgaivinimo 25-ąsias metines, šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Estijoje 1993 metais, abipuse pagarba ir bendradarbiavimo dvasia augančius ir visuomenės gerovei tarnaujančius Bažnyčios ir valstybės santykius.

Šiandien jūsų kraštas yra laisvas. Tačiau nemažiau svarbus kvietimas būti ištikimais ir drąsiais: plačiai paplitusi sekuliarizacija, religinis indiferentiškumas ir kartais vos pridengtas priešiškumas religiniams įsitikinimams dar labiau paakina naujojo evangelizavimo svarbą. Popiežius Pranciškus to paties paprašė priimdamas prieš metus Vatikane jį aplankiusius Latvijos ir Estijos vyskupus: dirbkite nepailsdami, niekuomet neprarasdami pasitikėjimo skelbkite Kristaus Evangeliją visų žmonių išganymui.

Vatikano valstybės sekretorius lankysis Ukrainoje

Trečiadienį, antrąją kelionės Estijoje dieną, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Parolin pranešė, kad ateinantį mėnesį lankysis Ukrainoje. Atsižvelgus į esamą rimtą dabartinę padėtį, asmeniškai nuvyksiu į Ukrainą kitą mėnesį ir paliudysiu popiežiaus Pranciškaus solidarumą kenčiančiai tautai, pasakė kardinolas, Tartu kreipdamasis į Estijos akademinę bendruomenę. Kardinolas Parolin skaitė pranešimą Tartu universitete apie Šventojo Sosto tarptautinius santykius.

Priminęs rinkliavą Ukrainai, popiežiaus paskelbtą balandžio 24 dieną, kardinolas pridūrė, kad Šventasis Sostas ypatingai susirūpinęs dėl tebesitęsiančio konflikto ir blogėjančios humanitarinės padėties: alksta daugiau kaip pusė milijono žmonių, benamių – per pusantro milijono. Nemažiau dramatiška higienos situacija ir vaikučių, negalinčių lankyti pamokų ir traumuojamų kasdieninės prievartos patirtimis padėtis, sakė kardinolas.

Valstybės sekretorius kalbėdamas Estijoje patikino, kad tiek Bažnyčia Ukrainoje, tiek Šventasis Sostas stengiasi padėti visiems nieko nediskriminuojant, tačiau pasak jo, tuo pačiu metu svarbu gerbti tarptautinę ir humanitarinę teisę bei drąsinti konfliktuojančias puses, kad dabartinius sunkumus įveiktų dialogu ir sumažintų gyventojų kančią.

Apžvelgęs Šventojo Sosto tarptautinius santykius, kardinolas Parolin sakė, kad Šventojo Sosto diplomatinių pastangų centre yra žmogus, kurio orumas galiausiai pagrįstas tuo, kad būdamas sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą jis ar ji yra atviri transcendencijai. Būtent dėl šios priežasties Šventajam Sostui labai rūpi visos žmonijos gerovė. Popiežius pal. Paulius VI istorinėje kalboje prieš penkis dešimtmečius JTO generalinėje asamblėjoje pasakė įsimintinus žodžius, jog Šventasis Sostas kaip ir katalikų Bažnyčia siekia pagal Evangelijos žinią tarnauti žmonijai nešališkai, nuolankiai ir su meile.

Be susitikimo Tartu universitete Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolin lankėsi Tartu katalikiškojoje mokykloje ir aukojo Mišias Tartu Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.