2016-05-11 17:30:00

Paskutinis pasirengimo PJD Krokuvoje etapas


Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir Marijos ikona, Romos Didžiojoje Dievo Motinos bazilikoje gerbiamos Marijos Salus Populi Romani ikonos kopija – per pastaruosius dvejus metus apkeliavę Lenkijos vyskupijas ir aplankę keletą kitų šiaurės ir rytų Europos šalių, gegužės 20 d. pradės paskutinį piligrimystės po Lenkiją etapą – lankys Krokuvos arkivyskupijos parapijas. Šią baigiamąją kryžiaus ir ikonos piligrimystės dalį Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislawas Dziwiszas pavadino paskutiniu pasirengimų Pasaulio jaunimo dienoms etapu, vainikuojančiu visą lig šiol nuveiktą darbą ir visus lig šiol vykusius dvasinio rengimosi etapus.

Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir ikona – Krokuvos šv. Jono Pauliaus II bažnyčią pasiekas penktadienį, gegužės 20 d. Šeštadienį, gegužės 21-ąją, kryžius ir ikona bus Dievo Gailestingumo šventovėje, o nuo sekmadienio, gegužės 22 d. prasidės visų Krokuvos arkivyskupijos dekanatų lankymas. Kardinolas paprašė, kad į šį paskutinį pasirengimo tarpsnį įsijungtų ne tik jaunimas, bet visa Krokuvos Bažnyčia, kad kartu melstųsi kiek įmanoma daugiau žmonių, nes ir Pasaulio jaunimo dienos bus ne tik jaunimo, bet visos arkivyskupijos šventė. Apkeliavę visus arkivyskupijos dekanatus, kryžius ir ikona į Krokuvos miestą sugrįš liepos mėnesį, prieš pat Pasaulio jaunimo dienų atidarymą.

Šių dviejų Pasaulio jaunimo dienų simbolių piligrimystė Lenkijoje ir kitose Europos šalyse prasidėjo 2014 m. balandžio 14 d., Verbų sekmadienį, kuomet Lenkijos jaunimas kryžių ir ikoną Romoje Šv. Petro aikštėje perėmė iš ankstesnių Pasaulio jaunimo dienų organizatorių – Brazilijos jaunimo.

Pasaulio jaunimo dienų simboliu tapusį kryžių jaunimo atstovams 1984 m. įteikė popiežius Jonas Paulius II. Su šiuo kryžiumi 1985 m. jaunimas šventė pirmąją Pasaulinę jaunimo dieną. Tuo metu gimė tradicija šį kryžių nešti per šalį, kurioje švenčiama Pasaulio jaunimo diena. Šį kartą kryžiaus piligrimystė nesiribojo tik Lenkija, bet buvo išplėsta į dešimtį rytinės bei šiaurinės Europos šalių. Kryžius ir ikona aplankė taip pat ir Lietuvą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.