2016-05-10 13:59:00

Popiežius prisiminė neregėtą prievartą kenčiančius krikščionis


Popiežius Pranciškus laiške Aleksandrijos popiežiui Tawadrosui II pasveikino koptus ir katalikus jų bendros dienos proga. Metinė draugystės diena minima gegužės 10-ąją, prisimenant pirmąjį koptų popiežiaus ir Šv. Morkaus Sosto patriarcho Tawadroso II vizitą į Vatikaną ir jo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi 2013 metais.

„Toliau keliaujame link dienos, kai kaip vienas susirinksime prie to paties eucharistinio stalo, tačiau jau dabar galime padaryti regia mus vienijančią bendrystę. Koptai ir katalikai gali kartu liudyti apie svarbiąsias vertybes, tokias kaip kiekvieno žmogaus gyvybės šventumas ir orumas, santuokos ir šeimyninio gyvenimo šventumas ir pagarba Dievo mums pavestai kūrinijai“, parašė Šventasis Tėvas Pranciškus Koptų Bažnyčios patriarchui Tawadrosui II.

Popiežius Pranciškus mano, kad koptai ir katalikai yra pašaukti atsiliepti į skaitlingus šiuolaikinius iššūkius Evangelija grįstu bendru balsu. „Jei pasimokysime kaip nešti vieni kitų naštas ir pasidalyti turtingu savo tradicijų paveldu, tada kur kas aiškiau pamatysime, kad tai kas mus vienija yra daugiau už tai, kas skiria“, prašė Pranciškus.

Popiežius Pranciškus laiške užtikrino, kad meldžiasi už Egipto ir Artimųjų rytų krikščionių bendruomenes, ypač tas, kurios patiria didelius sunkumus ir tragiškas situacijas. „Man puikiai žinomas jūsų didelis rūpestis dėl padėties Artimuosiuose rytuose, ypač Irake ir Sirijoje, kur mūsų broliai ir seserys ir kitų religijų bendruomenės kenčia kasdienius išbandymus“, parašė popiežiui Tawadrosui II Pranciškus, laiške melsdamas Dievą mūsų Tėvą, kad suteiktų taiką ir paguodą visiems kenčiantiems ir įkvėptų tarptautinę bendruomenę išmintingai ir teisingai atsiliepti į neregėtą prievartą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.