2016-05-09 15:36:00

Ranná homília na sviatok zakladateľky vincentiek: Duch Svätý hýbe Cirkvou


Vatikán 9. mája – Duch Svätý hýbe Cirkvou, koná v nej, je v srdciach veriacich. Pre niektorých je však iba akýmsi „luxusným väzňom“. Týmito myšlienkami sa pápež František prihovoril v dnešnej rannej homílii v Dome sv. Marty. Pri svätej omši sa obrátil aj na prítomné sestry vincentky, ktoré v Dome sv. Marty pracujú. Sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si totiž dnes pripomínajú sviatok svojej zakladateľky, sv. Lujzy de Marillac.

„Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý“, citoval Svätý Otec odpoveď učeníkov, ktorých sa sv. Pavol v Efeze pýtal na Ducha Svätého. V súvise s liturgickým čítaním zo Skutkov apoštolov (Sk 19,1-8) pápež František upozornil, že aj dnes jestvujú kresťania, ktorí síce veria v Ducha Svätého, ale nevedia, kým je. Mnohí zostávajú len pri informácii z katechizmu, že Duch Svätý je osobou v Najsvätejšej Trojici. Viac o ňom nevedia a pýtajú sa na jeho úlohu. Svätý Otec vysvetľuje:

„Duch Svätý je ten, kto hýbe Cirkvou, ten, ktorý pracuje v Cirkvi, v našich srdciach, je ten, ktorý robí každého kresťana odlišnou osobou od inej, ale zo všetkých spolu vytvára jednotu. Je ten, ktorý vedie vpred, otvára brány dokorán a posiela ťa vydať svedectvo o Ježišovi. Na začiatku omše sme počuli: ,Prijmete Ducha Svätého a budete mi svedkami na celom svete‘. Duch Svätý je ten, ktorý nás nabáda chváliť Boha, nabáda nás modliť sa: ,Modlí sa v nás‘. Duch Svätý je ten, ktorý je v nás a učí nás hľadieť na Otca a povedať mu: ,Otec‘. Oslobodzuje nás od situácie sirôt, do ktorej nás chce priviesť duch sveta“.

Duch Svätý, pokračoval pápež František, je „protagonista živej Cirkvi: je ten, ktorý v Cirkvi koná“. Keď nežijeme podľa tejto „misie Ducha Svätého“, vzniká nebezpečenstvo, že zredukujeme „vieru na morálku, na etiku“. Nesmime zostať len pri dodržiavaní prikázaní „a nič viac“: „Toto slobodno robiť, tamto neslobodno, potiaľto možno ísť, tam ďalej už nie! A odtiaľ ku kazuistike a k chladnej morálke“. Kresťanský život, zdôraznil Svätý Otec, „nie je akási etika: je to stretnutie s Ježišom Kristom“. A je to práve Duch Svätý, ktorý „ma privádza k tomuto stretnutiu s Ježišom Kristom“:

„Ale my v našom živote máme vo svojom srdci Ducha Svätého ako ,luxusného väzňa‘: nenecháme sa ním povzbudiť, nenecháme ho, aby nami hýbal. On tvorí všetko, všetko vie, vie nám pripomenúť, čo povedal Ježiš, vie nám vysvetliť to, čo sa týka Ježiša. Iba jednu vec Duch Svätý nevie vytvoriť: salónnych kresťanov. Toto robiť nevie! Nevie vytvoriť ,virtuálnych kresťanov‘, ktorí nie sú cnostní. On vytvára skutočných kresťanov, berie život taký aký skutočne je a prorocky čítajúc znamenia čias nás takto posúva vpred.“

Tento týždeň, dodal pápež František, „nám prospeje pouvažovať nad tým, čo robí Duch Svätý v našom živote“ a položiť si otázku, či nás „naučil ceste slobody“. Duch Svätý, ktorý je vo mne „ma pobáda vyjsť von: mám strach? Aká je moja odvaha, tá, ktorú mi dáva Duch Svätý, aby som vyšiel zo seba samého, aby som svedčil o Ježišovi?“ A napokon: „Ako sa darí mojej trpezlivosti v skúškach? Lebo aj trpezlivosť dáva Duch Svätý“:

„V tomto týždni, keď sa pripravujeme na slávnosť Turíc, uvažujme: ,Naozaj v Ducha Svätého verím, alebo je pre mňa iba slovným výrazom?‘ Snažme sa s ním hovoriť a povedať: ,Ja viem, že ty si v mojom srdci, že si v srdci Cirkvi, že ty vedieš Cirkev vpred, že ty nás všetkých zjednocuješ, popri tom, akí sme všetci odlišní, v rôznorodosti nás všetkých‘... Povedzme mu toto všetko a vyprosujme si milosť naučiť sa, ako on koná – ale prakticky, v našom živote. A milosť poslušnosti voči nemu: byť poslušnými voči Duchu Svätému. Urobme to tento týždeň: myslime na Ducha a hovorme s ním“. -bp-
All the contents on this site are copyrighted ©.