2016-05-09 13:27:00

Popiežius: Su viltimi kelkime akis į Dangų


Nors Šeštinės Vatikane buvo švenčiamos jau praėjusį ketvirtadienį, popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje komentavo daugumoje pasaulio šalių į sekmadienį nukeltos Šeštinių iškilmės Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus atsisveikinimą su apaštalais ir žengimą į Dangų.

Jėzus nusivedė mokinius prie Betanijos, kur įvyko paskutinis jo buvimo žemėje aktas – žengimas į Dangų. Prieš atsisveikindamas su savo mokiniais, Jėzus jiems suteikė misiją būti jo mirties ir prisikėlimo liudytojais. Ši misija skirta ir mums, sakė Pranciškus. Ir mes esame kviečiami vykdyti šią misiją išeidami iš bažnyčių, iš savo namų, nešdami Viešpaties mirties ir prisikėlimo žinią visiems žmonėms. Ir mes esame kviečiami džiaugtis taip, kaip džiaugėsi apaštalai po Jėzaus žengimo į Dangų sugrįžę į Jeruzalę. Dabar šis miestas jiems jau yra ne Judo išdavystės ir Petro išsižadėjimo simbolis, bet džiaugsmo miestas.

„Nuo tos dienos apaštalai ir kiekvienas Jėzaus mokinys sugeba gyventi Jeruzalėje, kaip ir kiekviename pasaulio mieste, net ir tuose miestuose, kuriuose yra labai daug neteisingumo ir smurto, nes virš visų miestų yra tas pats dangus ir kiekvienas gyventojas gali su viltimi pakelti į jį akis. Jėzus, Dievas ir tikras žmogus, su žmogaus kūnu yra Danguje! Tai yra mūsų viltis. Ten yra mūsų vilties inkaras. Mes su nepalaužiama viltimi žiūrime į Dangų.“

Po velykinės „Regina Caeli“ vidudienio maldos, Šventasis Tėvas pasveikino motinas, nes šį sekmadienį daugelyje šalių buvo švenčiama Motinos diena. Popiežius taip pat paminėjo sekmadienį švęstą Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną ir linkėjo, kad ypač katalikiškų žiniasklaidos priemonių darbo stiliuje kartu su ištikimybe tiesai atsispindėtų ir gailestingumo dorybė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.