2016-05-09 17:05:00

Popiežius: Mūsų asmenyse Viešpats padeda vargšams


„Jūs esate Bažnyčia, kuri lanko vargšus, jų ieško, išeina jų pasitikti, būna kartu su jais, juos išklauso“, kalbėjo popiežius pirmadienį priimdamas Šv. Petro draugijos -  senos Romos mieste veikiančios labdaringos organizacijos narius. Pastebėjęs, kad ką tik pradėjome Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį, popiežius kvietė organizacijos narius sekti Marijos pavyzdžiu ir prašyti jo užtarimo. „Patarnaudami kenčiantiems žmonėms, mes jiems liudijame Jėzų; einame pas kenčiančius žmones ne savo, bet Jėzaus vardu, kaip Jėzaus bičiuliai, dalijamės su jais Evangelijos žinia, Jėzaus pavyzdžiu dalijamės su žmonėmis meile, gerumu, siekiame ne savo garbės, bet kito žmogaus gerovės.“

„Šiais Šventaisiais Gailestingumo metais, stengdamiesi eiti gailestingumo darbų keliu, esame kviečiami atnaujinti savo tikėjimą. Jei norime, kad mūsų asmenyse Viešpats aplankytų kenčiančius kūno ir sielos kančias, mes turime būti tikintys žmonės, privalome ugdyti tikėjimą, gimstantį iš Dievo Žodžio klausymosi, ir turime bendrauti su Jėzumi“, - skalbėjo popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.