2016-05-09 16:13:00

Popiežius Pranciškus: „Galvokime apie Šventąją Dvasią, kalbėkimės su ja“


Šventoji Dvasia yra Bažnyčios varomoji jėga, yra pagrindinė gyvos Bažnyčios veikėjai, o vis dėlto yra krikščionių, kurie arba jos nepažįsta, arba laiko įkalintą savo širdyse. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų. Jame pasakojama, kad nuvykęs į Efezą Paulius susitiko su žmonėmis, girdėjusiais apie Jėzų, bet nieko nežinančiais apie Šventąją Dvasią. Ir šiandien, pasak popiežiaus, yra krikščionių atmintinai išmokusių, kad Šventoji Dvasia yra trečiasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo, bet daugiau nieko apie ją nežinančių.

„Šventoji Dvasia yra Bažnyčios varomoji jėga; Šventoji Dvasia veikia Bažnyčioje, veikia širdyse, - sakė popiežius Jos dėka kiekvienas krikščionis yra skirtingas, tačiau iš jų visų kartu ji sudaro vienybę. Ji skatina eiti pirmyn. Ji plačiai atidaro duris ir siunčia tave būti Jėzaus liudytoju. Mišių pradžios maldoje girdėjome „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais lig pat žemės pakraščių“. Šventoji Dvasia mus skatina šlovinti Dievą, mus skatina prašyti: „Melski mumyse“. Šventoji Dvasia mus ragina kelti akis į Dievą ir sakyti: „Tėve“. Ji mus išvaduoja iš našlaičių būsenos, į kurią norėtų mus įstumti pasaulio dvasia.“

Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja Bažnyčioje. Jei mes to nesuprantame, atsiranda grėsmė tikėjimą suvokti tik kaip moralę, etiką, - įspėjo Pranciškus. Jei apsiribotume tik Dievo įsakymų vykdymu, mūsų tikėjimas būtų šaltas. Krikščionių tikėjimas tuo ir yra gražus, kad jis nesiriboja tik įsakymų vykdymu, bet yra susitikimas su Jėzumi. Ir būtent Šventoji Dvasia mus veda pas Jėzų.

„Mes kartais Šventąją Dvasia laikome širdyje uždarytą kaip kalinį, neleidžiame, kad ji mus vestų pirmyn, kad būtų mūsų varomoji jėga. O juk tai ji viską daro ir viską žino; tai ji mums primena Jėzaus žodžius; tai ji mums paaiškina viską ko Jėzus mokė.  Vieno dalyko Šventoji Dvasia tikrai nedaro – neragina mūsų būti „saloniniais krikščionimis“. Šito jinai nemoka. Ji mus daro ne „virtualiais“ krikščionimis, bet dorais krikščionimis; realiais krikščionimis. Ji veikia realiame gyvenime, tokiame, koks jis yra, moko mus pranašiškai skaityti laiko ženklus ir eiti pirmyn. O mes ją kartais laikome savo širdies kaline. Sakome, kad ji yra trečiasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo, bet čia ir sustojame.“

„Šią savaitę, ruošdamiesi Sekminių šventei, pagalvokime, ragino Šventasis Tėvas, „ar tikrai aš tikiu Šventąją Dvasią? O gal man ji yra tik žodis be turinio?“ Kalbėkimės su jai ir sakykime: „Aš žinau, kad tu esi mano širdyje, kad esi Bažnyčios širdyje, kad vedi Bažnyčią, kad tu mus mūsų įvairovę sujungi į vienybę.“ Taip su ja kalbėkimės ir prašykime malonės suprasti ką ji praktiškai reiškia mano gyvenime.  Taip pat prašykime klusnumo jai malonės. Prašykime malonės būti klusniais Šventajai Dvasiai. Štai ką darykime šia savaitę: galvokime apie Šventąją Dvasia, kalbėkimės su ja.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.