2016-05-09 17:08:00

Kardinolas Parolin Vilniaus kunigų seminarijoje: šaukitės Dvasios


Pirmadienį, gegužės 9-ąją, kardinolas Pietro Parolin apsilankė Vilniaus šv. Juozapo seminarijoje, susitiko su visų Lietuvos seminarijų auklėtiniais, kartu su vyskupais ir kunigais aukojo šventąsias Mišias, o savo homilijoje, remdamasis dienos skaitiniais kalbėjo apie Šventąją Dvasią: jos veikimą mūsų gyvenime ir svarbą būti nuolatos per maldą susietiems su Ja, tačiau pirmiausia visus pasveikino ne vien savo, bet ir popiežiaus Pranciškaus vardu.

„Mūsų didysis orumas nėra vien buvime Dievo atvaizdais, bet ir buvime jo vaikais“, - pažymėjo kardinolas Parolin, bet papildė kad tai nėra išbaigta tikrovė, bet greičiau atsispyrimo pagrindas kiekvieno krikščionio gyvenime, siekiant girdėti Dvasią savo širdyje ir būti Jai paklusniu, siekiant Šventosios Dvasios dovaną priimti ir palengva keisti savo mąstymo, veikimo ir buvimo būdą.

Šventoji Dvasia tame aktyviai dalyvauja. Mes keičiamės, kai Ji mus keičia. Ji mus moko melstis, be Jos nebūtų tikros maldos. Dvasia taip pat mus padaro pajėgiais mylėti, ji įtraukia į Trejybės meilę ir padeda būti gailestingais kitiems. Kalbėdamas apie kunigus ir tiems, kurie ruošiasi kunigystei, kardinolas Parolin pasitelkė apaštalo Pauliaus pavyzdį, kuris, kaip pasakoja Apaštalų Darbai, apie Dievo karalystę skelbė drąsiai ir įtikinamai. Be Šventosios Dvasios jie negali kalbėti, anot kardinolo Parolin, „drąsiai ir įtikinamai“. O to reikia, nes Jėzus niekam nepažadėjo lengvo gyvenimo, greičiau atvirkščiai: jei pasaulis atmetė Jį, reikia manyti, kad ne kartą atmes ir jo mokinius ir sekėjus.   

Todėl ganytojas visiems palinkėjo tvirtumo, kaip išugdomos dorybės ir kaip Dievo dovanos. Tvirtumo dorybė padės įveikti kliūtis, nepasiduoti baimei ir ištverti sunkumus. Jei tvirtumas kaip dorybė yra įgyjamas per ilgas pastangas daryti dorybingus veiksmus, tai tvirtumas taip pat yra viena iš Šventosios Dvasios dovanų ir kad ją priimtume, reikia paprasčiausio paklusnumo.

„Kviečiu jus gerai panaudoti metus seminarijoje. Išvystyti gilią draugystę su Jėzumi, kiekvieną dieną augti meilėje jam ir nuolatos šauktis Šventosios Dvasios, kuri ateis jums padėti. Tegu Viešpats padeda Juo pasitikėti ir augti stiprybėje. Tegu Šventoji Dvasia suteikia jums jėgos ir drąsos įveikti priešiškumus ir būti ištvermingais tikėjime“, - seminaristams linkėjo kardinolas Parolin.

Visas homlijos tekstas: http://www.vilnensis.lt/j-em-kard-pietro-parolin-homilija-vilniaus-sv-juozapo-kunigu-seminarijoje/

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.