2016-05-06 16:43:00

Francja: Dzień Środków Społecznego Przekazu


„Tkanka miłosierdzia” to wybrane przez episkopat Francji hasło na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w tym kraju w niedzielę 8 maja. Motto związane jest z uruchomieniem kampanii #eMisericordia. Koncentruje się ona na wykorzystaniu sieci społecznościowych do zwrócenia uwagi na lepszą komunikację, jak i szacunek wobec bliźniego.

Biskupi zaproponowali internautom „10 przykazań chrześcijanina na portalach społecznościowych”. Zredagowane zostały one przez Eucharystyczny Ruch Młodzieży z Rennes. Dekalog ten zachęca w szczególności, by kierować się tym, co dobre, prawdziwe i pożyteczne, oraz szanować różnice, unikając kontrowersji. Wzywa też, by pozytywnie patrzeć na świat dzięki radości płynącej z Ewangelii.

Przewodniczący Rady francuskiego episkopatu ds. komunikacji zwraca uwagę na potrzebę zachowania przez chrześcijanina poprawnej postawy w świecie mediów, zwłaszcza w internecie, gdzie często dominują obelgi i antagonizmy. Według niego właściwe postępowanie to „słuchanie, rozmawianie, zbliżanie się do siebie nawzajem, dzielenie się swoimi przekonaniami bez wyzwisk i inwektyw”.

Powołując się na słowa Papieża bp Norbert Turini przypomina, iż e-mail, sms, chat czy też sieci społecznościowe mogą dobrze służyć ludziom we wzajemnej komunikacji. Nie powinna jej jednak determinować technologia, ale człowiek i jego zdolność do rozsądnego ich wykorzystania. Francuski hierarcha zauważa, że portale pomagają budować więzi i promują dobro społeczeństwa, ale mogą również prowadzić do dalszej polaryzacji i podziałów  między ludźmi i grupami. Stąd też zachęta biskupów do działania na portalach społecznościowych i w życiu codziennym w celu „tworzenia tkanki prawdziwego miłosierdzia”.

as/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.