2016-05-05 09:37:00

«Vi er ikke alene». Pavens Regina caeli


I sin Regina caeli på Petersplassen søndag 1. mai tok pave Frans utgangspunkt i søndagens evangelietekst fra Johannesevangeliet:

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer (Joh 14,23-29)

Pave Frans forklarte at gjennom Ånden kan vi ha et levende forhold til Jesus. Ånden lærer oss alt og minner oss om Jesu ord. Og Jesu ekte disipler får hans ekte fred. Her følger alt det paven sa:

Dagens evangelietekst bringer oss igjen tilbake til påskemåltidet. Det er under dette måltidet,  like før han møter lidelsen og døden på korset, at Jesus lover apostlene at de skal få Den hellige ånd som vil ha i oppgave å lære og å minne disippelfellesskapet om hans ord. Dette sier Jesus selv: Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere (Joh 14,26). Lære og minne om. Det er dette Den hellige ånden gjør i våre hjerter.

Idet han skal til å vende tilbake til Far, forutsier Jesus at Ånden vil komme. Ånden vil først og fremst lære disiplene å forstå evangeliet stadig bedre, å ta i mot det i deres liv og å gjøre det levende og virksomt med deres vitnesbyrd. Idet han skal til å betro apostlene - som betyr nettopp «utsendinger» - oppdraget med å bringe evangeliet i hele verden lover Jesus at de ikke vil bli alene: Den hellige ånden, Talsmannen, vil være sammen med dem; Ånden vil stå ved deres side, eller snarere være i dem, for å beskytte og støtte dem. Jesus vender tilbake til Far, men han fortsetter å ledsage og lære opp sine disipler ved hjelp av Den hellige åndens gave.

Det andre aspektet ved Den hellige åndens oppdrag er å hjelpe apostlene å minnes Jesu ord. Ånden har i oppgave å vekke minnet, å minne om Jesu ord. Den guddommelige Mesteren har allerede meddelt alt det han ville betro apostlene: Med ham, det inkarnerte Ordet, er åpenbaringen fullstendig. Under livets forskjellige omstendigheter får Ånden oss til å minnes det Jesus lærte for at vi kan sette det ut i livet. Det er nettopp det som fortsatt skjer i kirken som er ledet av Den hellige åndens lys og kraft for at kirken skal kunne bringe alle frelsesgaven, det vil si Guds kjærlighet og barmhjertighet. - Når dere for eksempel leser en tekst fra evangeliet - slik jeg har rådet dere til å gjøre daglig - så be Den hellige ånden: «Må jeg forstå og huske disse ordene til Jesus!». Les noe hver dag. Men be først denne bønnen til Ånden, som er i vårt hjerte: «Må jeg huske og forstå». -

Vi er ikke alene: Jesus er nær oss, iblant oss, inni oss! (jf. Luk 17,21). Hans nye nærvær i historien skjer gjennom Den hellige åndens gave. Gjennom Ånden kan vi opprette et levende forhold til ham, Den korsfestede og oppstandne. Ånden er utøst i oss med dåpens og fermingens sakramenter, og den virker i vårt liv. Han veileder oss i vår måte å tenke og handle, i å skjelne mellom godt og ondt, og han hjelper oss å praktisere Jesu nestekjærlighet, hans selvoppfrelse, spesielt for de som trenger det aller mest.

Vi er ikke alene! Et annet tegn på Den hellige åndens nærvær er den freden som Jesus gir disiplene sine: Min fred gir jeg dere (vers 27). Denne freden er annerledes enn den freden som menneskene ønsker seg og prøver å få i stand. Jesu fred veller fram fra seieren over synden, over egoismen som hindrer oss i å elske hverandre som søsken. Freden er en gave fra Gud og et tegn på hans nærvær. Alle disipler som nå blir kalt til å bære korset og følge etter Jesus, får Den korsfestede og oppstandnes fred i vissheten om hans seier og i forventingen om hans endelige gjenkomst.

Må jomfru Maria i den daglige vandringen hjelpe oss ydmykt å ta i mot Den hellige ånden som vår indre Mester og som det levende minnet om Kristus.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.