2016-05-04 16:08:00

Trečiadienio katechezė: nėra prarastų avių, yra avys, kurias reikia atrasti


Bendrojoje trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus, kreipdamasis į savo klausytojus šv. Petro aikštėje, komentavo vieną iš žinomiausių evangelinių parabolių, taip pat ir krikščioniškajame mene, apie Kristų, Gerąjį Ganytoją, kuris palikęs kaimenę eina ieškoti dykumoje paklydusios vienos avies, ją atradęs užsikelia ant pečių ir saugiai parnešęs į namus pakviečia savo draugus ir kaimynus džiaugtis kartu.

Visada ši ikona, - kalbėjo Pranciškus, - vaizdavo Jėzaus susirūpinimą nusidėjėliais ir Dievo gailestingumą, kuris nepasiduoda ir nenori prarasti nei vieno.

Jėzus, anot popiežiaus, papasakoja šią parabolę, norėdamas paaiškinti, jog jo buvimas arti nusidėjėlių neturi piktinti, bet padėti rimtai apmąstyti tikėjimą. Tačiau Rašto aiškintojai įtariai ir nepalankiai žvelgė į tokį ryšį su nusidėjėliais.

Palyginime regime tris veikėjus: ganytoją, paklydusią avį ir likusią kaimenę, likusias devyniasdešimt devynias avis. Tačiau tas, kuris iš tiesų veikia ir nuo kurio viskas priklauso yra ganytojas.

„Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?!“ – šiame Jėzaus klausime glūdi paradoksas. Ar išmintinga ganytojui palikti devyniasdešimt devynias avis dėl vienos? Be to, ne saugioje aplinkoje, tačiau „dykumoje“, kuri, biblinėje tradicijoje, yra pavojinga, mirtina vieta, be maisto, be prieglobsčio, paranki plėšikams. Ką darys likusios beginklės avys?

Tačiau Jėzus tęsia: „Radęs su džiaugsmu dedasi (paklydusią avį) ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi’!“. Gali atrodyti, kad ganytojas rūpinasi tik viena avimi ir negrįžta į dykumą pasiimti likusiųjų. Tačiau ne tai yra palyginimo prasmė. Jėzus iš tiesų nori pabrėžti, kad nesusitaiko ir nepasiduoda prieš faktą, kad pasimeta nors ir viena avis, nors ir vienas asmuo. Dievas eina ieškoti pasimetusių vaikų, o atradęs džiaugiasi su visais. Dievas nemąsto, jog „viena avis pasiklydo, man liko dar devyniasdešimt devynios, tad praradimas nėra didelis“. Dievui kiekvienas yra svarbus ir ypač tas, kuris pasiklydo, kuris apleistas. Gailestingumas yra Dievo „veikimo būdas“, nuo kurio niekas negali atkalbėti ar sustabdyti. Dievas nesivadovauja mūsų nurašymo, atskirties kultūra, tačiau myli visus ir eina ieškoti kiekvieno.

Viešpaties kaimenė visada kelyje: ji negali „pasisavinti“ Viešpaties, negali tikėtis Jį įkalinti mūsų schemose ir mūsų strategijose. Viešpats visada bus atrandamas ten, kur yra paklydusi avis, - pridūrė popiežius Pranciškus. Mes sutiksime Viešpatį ten, kuri jis nori mus sutikti, o ne ten, kur norėtume, kad jis būtų. Nes jokiu kitu būdu negali vėl suburti kaimenės, kaip tik gailestingumo būdu. Ieškodamas vienos prarastos avies, jis provokuoja ir likusias dalyvauti susivienijime. Tad į namus ir į šventę grįžta ne vien ant pečių nešama avis, bet ir likusios devyniasdešimt devynios avys.

Popiežius Pranciškus patarė dažnai atsiminti šį palyginimą, nes krikščioniškoje bendruomenėje nuolatos kas nors pasimeta, išeina. Tai gali nuvilti, pasirodyti nepataisoma. Ir tada rizikuojame užsidaryti aptvare, kuriame pasklis ne tiek avių, kiek uždarytų dalykų dvokas. Ir krikščionys neturi užsidaryti savyje, mažose bendruomenėse ar parapijose, skleisdami uždarumo dvoką, bet manydamiesi esą teisuoliais. O taip atsitinka, kai trūksta misionieriško impulso, kuris mus pastūmėja sutikti kitus. Jėzaus supratime nėra avių, kurios yra galutinai prarastos, bet avys, kurios turi būti atrastos. Nei vienas Dievui nėra galutinai prarastas, Dievas ieško iki paskutinės akimirkos, turime tai gerai suprasti, dar kartą pabrėžė popiežius, primindamas ir „gerojo plėšiko“, kentėjusio ant kryžiaus greta Kristaus, išgelbėjimo paskutinę akimirką epizodą.

Mūsų perspektyva turi būti dinamiška, atvira, stimuliuojanti, kūrybinga. Ji turi mus pastūmėti išeiti į broliškumo kelią. Joks atstumas neturi išgąsdinti ganytojo ir jokia kaimenė negali atsisakyti brolio. Atrasti pasimetusį yra ir ganytojo, ir kaimenės džiaugsmas. Visi mes esame atrastos ir Dievo gailestingumo suburtos avys, kviečiamos kartu su juo burti kaimenę, - baigdamas savo katechezę pasakė Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.