2016-05-03 12:55:00

Popiežiaus Pranciškaus homilija. „Ar einu Jėzaus keliu?“


“Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ – šie garsieji Jėzaus žodžiai skambėjo antradienio Mišių metu skaitytoje Evangelijos pagal Joną ištraukoje. Jėzus yra tas teisingas „kelias“, kuriuo privalo tekėti krikščionio gyvenimas, kuriuo turime keliauti kiekvienas iš mūsų, - sakė popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Krikščionis, kuris nekeliauja, kuris neina šiuo keliu, tai krikščionis – nekrikščionis. Neaišku kas jis yra. „Supagonėjęs“ krikščionis. Jis stovi vietoje, nejuda pirmyn, neleidžia savo gyvenime išsiskleisti Jėzaus palaiminimams, nedaro gailestingumo darbų. Stovi vietoje. Jis yra tarsi „mumija“, „dvasinė mumija“. Yra tokių krikščionių kaip „dvasinės mumijos“. Stovinčių vietoje. Jie nedaro nieko blogo, bet ir nedaro nieko gero.“

Keliaudami kartais pasiklystame, tačiau tai nėra pats blogiausias dalykas. Kur kas rimtesnė bėda, tragedija, - sakė Pranciškus, - kai pasiklydę nenorime sugrįžti į teisingą kelią, kai girdime Viešpaties balsą, bet užsispyrę jo neklausome.

Yra ir tokių krikščionių, kurie keliauja, bet nežino kur eina. „Tai krikščioniškojo gyvenimo klajūnai, bastūnai. Jų gyvenimas tai blaškymasis šen ir ten, jie taip ir nepriartėja prie Jėzaus, prie jo gyvenimo. Jie praranda kelią, nes vis blaškosi ir blaškosi; tas jų blaškymasis veda juos į akligatvius; jie atsiduria tarsi labirinte, iš kurio nesugeba išeiti. Jie pametė Jėzaus kvietimą. Jie neturi kompaso ir klaidžioja.“

„Yra ir kitų, kuriuos kelyje sužavi kas nors gražaus ir jie sustoja nepasiekę tikslo. Jie sustoja sužavėti to ką pamatė – idėjos, pasiūlymo, reginio. Jie sustoja! Bet juk krikščioniškas gyvenimas tai ne susižavėjimas, bet tiesa. Tai Jėzus Kristus!“

Matydami tokį bendrą vaizdą, - sakė popiežius, - paklauskime save: „O kaip mano krikščioniška kelionė? Kur mane veda tas kelias, kuriuo pradėjau eiti krikšto akimirką? Ar nepasiklydau? Ar nesustojau?“ „Atsiminkime šiandien šį klausimą, užduokime jį sau, penkias minutes pamąstykime... Koks aš esu krikščioniškajame kelyje? Sustojęs, pasiklydęs, besiblaškantis, susižavėjęs kažkuo kas patraukė mano dėmesį? Ar seku Kristumi, kuris sako „Aš esu kelias“? Prašykime Šventąją Dvasią, kad padėtų mums keliauti. Kai pavargstame, trumpai pailsėkime ir vėl pirmyn! Prašykime šios malonės“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.