2016-05-02 15:40:00

Pranciškus: Šventosios Dvasios galia įtikėti ir liudyti gyvą prisikėlusį Jėzų


Šventasis Tėvas Pranciškus pirmadienio rytą aukojo Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje ir pasakė homiliją. Popiežius Eucharistijos šventime dalyvavusiai nedidelei grupei asmenų kalbėjo apie Šventosios Dvasios veikimą, liudijimą ir persekiojimus.

Kas kartą kai pajuntame širdyje kažką kas priartina mus prie Jėzaus, tai ir yra vidujai mumyse veikianti Šventoji Dvasia. Būtent Šventoji Dvasia paveikė purpuro drabužiais prekiavusią moterį Lidiją iš Tiatyrų miesto, apie kurios susitikimą su apaštalu šv. Pauliumi pasakoja skaitinys iš Apaštalų darbų.

Klausydamasi Pauliaus kalbos ji pajuto kažką savo viduje, kas ją privertė prabilti: „Taip, tai tiesa! Sutinku su tuo, ką sako šis vyras, liudijantis, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Šventoji Dvasia palietė moters širdį, leisdama patirti, kad Pauliaus žodžiuose yra išganymas, leisdama išgyventi Pauliaus liudijimą. Šventoji Dvasia ne tik leidžia pažinti Jėzų, bet ir skatina jį skelbti, liudijant ne tiek žodžiais, kiek darbais.

Evangelija kalba apie dvigubą liudijimą: Dvasios, kuri perduoda Jėzaus liudijimą ir mūsų pačių liudijimą. Šventosios Dvasios veikimu mes esame Viešpaties liudytojai. Jėzus kviečia nesipiktinti, nes liudijimas atneša persekiojimus. Nuo mažų persekiojimų, kaip apkalbos, priekaištavimai, iki didžiųjų, kurių kupina Bažnyčios istorija, iš krikščionių pareikalaujanti nelaisvės, ar net gyvybės aukos.

Pats Jėzus sako, kad tai – krikščioniškojo liudijimo kaina: Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Krikščionis, Šventosios Dvasios galia liudija, kad Viešpats yra gyvas, kad jis prisikėlė, kad yra su mumis! Viešpats švenčia su mumis savo mirtį ir savo prisikėlimą kaskart kai priartėjame prie Altoriaus. Krikščionis Šventosios Dvasios galia liudija kasdienybėje savo elgesiu.

Gera prašyti Šventosios Dvasios, kad  nužengtų į mūsų širdis ir galėtume liudyti Jėzų; kad jai pasakytume: Viešpatie, kad tik nenutolčiau nuo Jėzaus. Mokyki to, ką mokė Jėzus. Leiski prisiminti tai, ką Jėzus yra pasakęs. Padėki šiuos dalykus liudyti. Ir kad supasaulėjimas, lengvai pasiekiami dalykai kaip tie, kuriuos siūlo melo tėvas ir šio pasaulio kunigaikštis, nuodėmė, neatitolintų manęs nuo liudijimo. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.