2016-05-02 12:51:00

Popiežius: Jėzus yra su mumis, tarp mūsų ir mumyse


Prieš savo kančią, mirtį ir prisikėlimą, paskutinės vakarienės metu Jėzus pažada mokiniams atsiųsti Šventąją Dvasią, kuri „visko išmokys ir viską primins“. Šios Jėzaus kalbos ištrauką girdėjome sekmadienio Evangelijoje. Popiežius Pranciškus ją komentavo savo kalboje, sakytoje tradicinio sekmadienio vidudienio maldos susitikimo metu.

„Sugrįždamas pas Tėvą Jėzus pažada atsiųsti Šventąją Dvasią,  kuri padės mokiniams geriau suprasti Evangeliją, priimti ją į savo gyvenimą, savo gyvenimu liudyti jos gyvumą ir veiksmingumą. Siųsdamas apaštalus į pasaulį skelbti Evangeliją, Jėzus pažada, kad jie nebus vieni, kad jiems bus atsiųsta Globėja Šventoji Dvasia, kuri bus su jais, bus juose, juos gins ir rems.“

„Kitas Šventosios Dvasios misijos aspektas, - kalbėjo popiežius, - tai Jėzaus žodžių priminimas. Šventoji Dvasia žadina atmintį, padeda atsiminti ko Jėzus mokė. Dieviškasis Mokytojas jau viską yra pasakęs apaštalams. Jis, Įsikūnijęs Žodis, yra perdavęs visą apreiškimą. Šventoji Dvasia primena Jėzaus mokymą įvairiose konkrečiose gyvenimo situacijose, kad būtų pagal jį gyvenama. Tai vyksta šiandien Bažnyčioje, kuriai vadovauja Šventosios Dvasios šviesa ir galia, kad Bažnyčia galėtų visiems perduoti išganymo dovaną, tai yra Dievo meilę ir gailestingumą“.

„Mes nesame vieni. Jėzus yra su mumis, tarp mūsų, mumyse! Jo naujas buvimas istorijoje įmanomas veikiant Šventajai Dvasiai, kurios dėka įmanoma užmegzti gyvą ryšį su Nukryžiuotu ir Prisikėlusiu Jėzumi. Šventoji Dvasia, suteikta mums per Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, veikia mūsų gyvenime. Ji įkvepia mūsų mintis, veiksmus, padeda suprasti kas yra gera ir kas bloga, padeda daryti gerus darbus Jėzaus pavyzdžiu, aukotis kitiems, ypač tiems, kam labiausiai reikia pagalbos.“

„Mes nesame vieni, - pakartojo popiežius Pranciškus. Šventosios Dvasios buvimo su mumis ženklas yra taika, kurią Jėzus dovanoja savo mokiniams. „Palieku jums savo ramybę“. Jėzaus taika skiriasi nuo tos, kurios linki žmonės ir kurią jie stengiasi pasiekti. Jėzaus taika trykšta iš pergalės prieš mirtį ir prieš broliškai gyventi neleidžiantį egoizmą.“

 

Sveikinimas Velykas švenčiančioms Rytų Bažnyčioms

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais kalbėtos velykinės antifonos „Regina Caeli“, popiežius pasveikino sekmadienį, gegužės 1-ąją, Velykas švenčiančias Rytų Bažnyčias. „Brangūs broliai ir seserys. Mano nuoširdus sveikinimas mūsų broliams, priklausantiems Rytų Bažnyčioms, kurios šiandien švenčia Velykas. Prisikėlęs Viešpats visus teapdovanoja savo šviesa ir ramybe. Christos anesti!“

Popiežius taip pat paminėjo nesibaigiančią Sirijos gyventojų tragediją. „Su dideliu skausmu priimu iš Sirijos ateinančias dramatiškas žinias apie nesibaigiantį smurtą ir vis gilėjančią humanitarinę krizę visoje šalyje, o ypač Alepo mieste, kur žūsta nekalti žmonės, taip pat vaikai, ligoniai ir tie, kas su dideliu pasiaukojimu stengiasi padėti artimui. Prašau visas konflikto šalis nutraukti karo veiksmus ir stiprinti dialogą, kuris yra vienintelis kelias vedantis į taiką.“

 

Reikia ginti vaikus nuo išnaudojimų ir griežtai bausti išnaudotojus

Popiežius taip pat pasveikino Šv. Petro aikštėje buvusius prieš du dešimtmečius įkurtos asociacijos „Meter“ narius, kurie kovoja su visomis smurto prieš vaikus formomis. „Tai yra tragedija, - sakė Pranciškus. Negalime toleruoti nepilnamečių išnaudojimo. Turime ginti nepilnamečius ir griežtai bausti išnaudotojus. Ačiū už jūsų pastangas. Drąsiai tęskite savo darbą“.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.