2016-05-02 11:56:00

Katolska Kyrkan i Norge överväger att avsäga sig vigselrätten


I en intervju med Catholic News Service berättar Oslos biskop, msgr. Bernt Eidsvig, att han för samtal med Vatikanen om huruvida den Katolska Kyrkan i Norge bör avsäga sig vigselrätten.

I mitten av april beslutade den lutherska Norska kyrkans kyrkomöte att införa samkönad vigslar i enlighet med det norska riksdagsbeslutet från 2009. Biskop Eidsvig berättar att han efter detta har fört samtal med Vatikanen om hur den Katolska Kyrkan ska kunna visa på skillnaden mellan civila föreningar och det kristna äktenskapet.

Oslos biskop betonar att han själv inte har mandat att fatta ett sådant beslut, men att han fruktar att ”politiker nu kan bli aggressiva gentemot de kyrkor som vägrar att utföra sådana vigslar. Det bästa alternativet vore därför att sluta viga å statens vägnar,” berättar han, då biskop Eidsvig bara tror det är en tidsfråga innan Norges riksdag beslutar att alla vigselförrättare måste viga även samkönade par.

”Ett äktenskap med två personer av samma kön är helt okänt historiskt. Det är en radikal förändring av äktenskapets innebörd,” påpekar biskopen. 
All the contents on this site are copyrighted ©.