2016-04-30 15:28:00

Popiežius pasveikino Gailestingumo jubiliejų švenčiančius karius


Šeštadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje popiežiaus bendrojoje audiencijoje dalyvavo apie 60 tūkst. žmonių, tarp jų 20 tūkst. karių ir policininkų, atvykusių į jiems skirtas Gailestingumo jubiliejaus dienas. Audiencijoje dalyvavo ir kelios dešimtys Lietuvos karių ir policininkų su savo kapelionais ir su Lietuvos kariuomenės ordinariato vadovu arkivysk. Gintaru Grušu.

Baigęs šeštadienio bendrosios audiencijos katechezę, popiežius Pranciškus pasveikino įvairių šalių karius ir policininkus, atvykusius į Romą švęsti Gailestingumo jubiliejaus.

„Teisėsaugos pajėgų – kariuomenės ir policijos – misija garantuoti aplinką, kurioje kiekvienas pilietis galėtų saugiai ir ramiai gyventi. Savo šeimose, savo darbe būkite susitaikinimo įrankiai, tiltų statytojai ir taikos sėjėjai. Jūs esate pašaukti ne tik spręsti konfliktus ir siekti, kad jų būtų išvengta, bet taip pat, kaip savo enciklikoje „Pacem in terris“ rašė šv. Jonas XXIII, kurti tiesa, teisingumu, meile ir laisve paremtą tvarką.

Ne visada lengva įtvirtinti taiką, ypač dėl karų, kurie padaro kietas žmonių širdis, kursto smurtą ir neapykantą. Prašau jus, - sakė popiežius kariams ir policininkams, -  nepraraskite drąsos. Eikite tikėjimo keliu ir atverkite savo širdis Dievui, Gailestingajam Tėvui, kuris nepavargsta mums atleisti. Kiekvienos dienos iššūkių akivaizdoje liudykite krikščioniškąją viltį, kuri garantuoja meilės pergalę prieš neapykantą, taikos prieš karą.“

* * *

Apie Lietuvos karių ir policininkų dalyvavimą Gailestingumo jubiliejaus renginiuose Romoje kalba Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas:

"Kariai ir policininkai piligrimai aplankė visas bazilikas, įėjo į jas pro šventąsias duris, pamatė Romą, tačiau kulminacija buvo šiandieninė Šventojo Tėvo audiencija ir įėjimas į Šv. Petro baziliką pro šventąsias duris. Piligrimystėje taip pat dalyvauja mūsų Krašto apsaugos ministras, buvęs Vidaus reikalų ministras bei policijos komisaras su žmonomis. Visi iš tiesų turėjome progą patirti, kad Gailestingumo jubiliejus yra skirtas visiems. Tokia buvo popiežius mintis – kad jubiliejus būtų skirtas visiems, taip pat ir kariuomenės bei policijos žmonėms, kad visi patirtų Dievo gailestingumą, melstų Dievo gailestingumo ir išgirstų skelbiamą Gailestingumo žodį."

(Vatikano radijas)

 

 

 

(Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.