2016-04-29 12:48:00

Popiežius: Būkime šviesos žmonės, neveidmainiaukime


Krikščionis nevaikšto tamsiais keliais, kuriuose nėra Dievo tiesos. Tačiau jei kartais jam pasitaiko nuklysti į tamsą, jis gali prašyti atleidimo ir Dievas jį sugrąžina į šviesos kelią. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš šv. Jono Pirmojo laiško.

Apaštalas įspėja krikščionis saugotis veidmainystės – šviesa veide, o tamsa širdyje. Nemeluokime, kad esame be nuodėmės, nes visas mūsų gyvenimas tai nuolatinė kova su nuodėme, kuriai dažnai pasiduodame, ir nuolatinės pastangos gyventi Dievo malonėje.

„Jei tu sakai, kad esi bendrystėje su Viešpačiu, tai būk jo šviesoje. Negyvenk dvigubo gyvenimo, nepasiduok tam melui, kurį šiandien dažnai matome, kalbėjo popiežius. Deja mes dažnai suklumpame. Esame gundomi sakyti viena, o daryti kita. Visada mums gresia gundymai. Bet juk žinome iš kur visas melas: Biblija, Jėzus, velnią vadina melo tėvu, didžiuoju melagiu. Dėl to senolis apaštalas Jonas su tokiu švelnumu kreipiasi į jauną Bažnyčią ir ją maldauja: ‘Nebūkite melagiai. Esate bendrystėje su Dievu, dėl to būkite jo šviesoje. Darykite šviesos darbus, nesielkite kaip veidmainiai, kurie viena sako, o kita daro, jūsų gyvenimas tenebūna dvigubas ‘“.

„Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte“, toliau sakoma apaštalo šv. Jono laiške. Tačiau jei nusidedame, nepraraskime vilties, nes „turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų“.

„Turime užtarėją, žodį, gynėją pas Tėvą. Tas gynėjas tai Jėzus Kristus, Teisusis. Jis mus nuteisina. Jis mums suteikia malonę. Girdėdamas šiuos senelio apaštalo Jono žodžius kas nors galėtų paklausti: ‘Tai gal nuodėmė nėra labai bjaurus dalykas?‘ Ne, nuodėmė visada bjauri. Tačiau jei tu nusidėjai, žinok, kad gali gauti atleidimą, kad esi laukiamas. Visada! Viešpats yra galingesnis už mūsų nuodėmes.“

Toks yra Dievo gailestingumas, sakė Pranciškus. Jis žino mūsų menkumą, mūsų visada laukia, pasiruošęs atleisti. „Gyvenkime šviesoje, nes Dievas yra šviesa. Nekeliaukime viena koja šviesoje, kita tamsoje. Nebūkime melagiai. Visi esame nusidėjėliai. Niekas negali sakyti: ‘tas vyras yra nusidėjėlis, ta moteris yra nusidėjėlė, bet aš, ačiū Dievui, esu teisus’. Tik vienas yra Teisusis, tas, kuris mus atpirko. Ir jei kuris nors iš mūsų nusidedame, jis mūsų laukia, mums atleidžia. Jis supranta, kad mes esame iš dulkių sukurti, jis yra mums gailestingas. Džiaugsmas, kuriuo alsuoja šis skaitinys iš apaštalo šv. Jono laiško, tepadeda mums gyventi paprastą ir skaidrų krikščionišką gyvenimą, sakė popiežius, sakyti visą tiesą, ypač kai kreipiamės į Viešpatį.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.