2016-04-26 16:07:00

Naujas arkivyskupas Kubos sostinėje


Popiežius Pranciškus paskyrė Havanos arkivyskupo kardinolo Jaime Lucas Ortega y Alamino įpėdinį. Dėl amžiaus iš pastoracinių pareigų atleidęs kardinolą Ortega y Alamino, popiežius naujuoju San Cristobal de La Habana arkivyskupu metropolitu paskyrė arkivyskupą Juan de La Caridad Garcia Rodriguez, ligi šio buvusį Kamagvėjus arkivyskupu.

Havanos arkivyskupui emeritui kardinolui Ortega y Alamino spalio 18 dieną sukanka 80 metų. Kardinolo vadovavimas Havanos arkivyskupijai pastaruosius trisdešimt penkerius metus atnešė visai Kubos Bažnyčios permainų, leidusių atkurti katalikų Bažnyčios teises komunistų valdomoje šalyje ir su aktyvia popiežių parama užbaigti tarptautinę Kubos izoliaciją.

Kuboje nuo 1998 metų lankėsi trys popiežiai, šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. Jų apaštališkosios kelionės ir kiti pastoraciniai ir humanitariniai popiežių ir Vatikano valstybės sekretoriato atstovų darbai liudijo kaip labai rūpi Kubos katalikų bendruomenė.

Šių istorinių įvykių centre vienas svarbiausių veikėjų buvo kardinolas Ortega y Alamino, šv. Jono Pauliaus II paskirtas vyskupu 1978, sostinės Havanos arkivyskupu metropolitu 1981 ir kardinolu 1994 metais. Kardinolas dvi kadencijas buvo Kubos vyskupų konferencijos pirmininkas ir antras asmuo viso Lotynų Amerikos žemyno episkopate nuo 1995 iki 1999 metų, dalyvavo dviejose konklavose. Ligi šiol yra Kunigų kongregacijos ir Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos narys.

Kardinolo įpėdiniu Havanoje Šventasis Tėvas paskyrė arkivyskupą Juan de La Caridad Garcia, gimusį Kamagvėjuje 1948 metais. Jis tėviškai tarnavo savo gimtajai arkivyskupijai be pertraukos 44 metus kaip kunigas, vyskupas augziliaras ir arkivyskupas.

Šeimos sinodo asamblėjoje arkivyskupas Garcia daug kalbėjo apie Bažnyčią kaip apie motiną, apie Bažnyčios motinišką evangelizavimo stilių: „Motina niekuomet nepavargsta. Ji trokšta pavalgydinti ir pamokyti, laukia, kad vaikas įsidėmėtų ir priimtų jos pamokymus, yra kantri ir kūrybinga. Kaip girtuoklio mama, Bažnyčia visa laiką laukia, kad sūnus pasikeistų ir pastoviai sergi jį. Visi kritikuoja jos sūnų, apkalba su panieka, tačiau ji visuomet jį gina. Dievas yra tėvas, Bažnyčia – motina“, sinode pasakė arkivyskupas.

Naujasis Kubos sostinės ganytojas arkivysk. Garcia šalyje vadinamas misionieriumi ir pats kaip toks prisistato. Pasak jo, krikščionis iš tikrųjų juo yra jei ne tik seka Jėzų, bet ir moka jį kitiems skelbti visur ir visada.

Šventasis Tėvas antradienį paskyrė iš viso 3 naujus vyskupus ir du arkivyskupus. Be Kubos sostinės, nauji ganytojai paskirti į Mzuzu (Mavalyje), Springfield-Cape (JAV), Palensijos (Ispanija) vyskupijas ir Hermosillo arkivyskupiją Meksikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.