2016-04-25 15:35:00

Popiežiaus laiškas kaliniams: „Brangieji broliai Kristuje“


Popiežius Pranciškus parašė atsakomąjį laišką kaliniams, kuris prasideda žodžiais „Brangieji broliai Kristuje“. Popiežius laiške kreipiasi į kalinius, gyvenančius Velletri kalėjime, Romos provincijoje, bet drauge savo mintis kreipia į kalinius visur pasaulyje. Velletri kalėjime prieš daugiau kaip mėnesį lankėsi vietos vyskupas Marcello Semeraro, kuris vizito metu kaliniams aukojo šv. Mišias. Kalinių paprašytas, vyskupas popiežiui atvežė jų laišką, o dabar popiežius atrašė, visų pirma padėkodamas kaliniams už tai, kad jį prisimena ir už laišką jam. Popiežius be kita ko parašė:

Prisipažinsiu, kad daug kartų galvoju apie jus ir kitus asmenis, kurie gyvena kalėjime, kaip jūs. Dėl šios priežasties, per savo pastoracinius vizitus visuomet paprašau, kai tik įmanoma, kad galėčiau susitikti su broliais ir seserimis, kurie kaip jūs gyvena ribotos laisvės sąlygomis, išreikšti savo nuoširdumą ir artumą.

Kaip prisiminėt laiške, išgyvename Šventuosius Gailestingumo metus, kuriuose yra ir kalinių diena, ir užtikrinu jus, kad ta proga būsiu dvasios vienybėje su visais jumis.

Brangieji, jūs gyvenate aplinkoje, kurioje atrodo, kad laikas sustojęs, kad jis niekuomet nesibaigs. Tačiau tikrasis laiko matas nėra laikrodžio. Tikrasis laiko matas vadinasi viltis! Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų visuomet išlaikytų šviečiančią tikėjimo vilties šviesą savo gyvenimui apšviesti!

Todėl kreipkimės į Viešpatį šiais maldos žodžiais: „Prisikėlęs Kristau, pripildyk mano valandas, mano dienas ir metus tikrąja viltimi! Padėk išgyventi šią patirtį taip, kad niekuomet neprarasčiau tikėjimo, nes Tu vienas niekuomet nenuvili!“

Būkite visuomet tikri, kad Dievas jus myli asmeniškai; Jam nesvarbu kiek jums metų, kokios kultūros, Jam net nerūpi, kas jus buvote, ką esate padarę. Todėl neleiskite būti uždaromi praeityje, o pakeiskit ją augančio tikėjimo ir meilės keliu. Suteikit Dievui galimybę per šią patirtį padaryti jus šviečiančiais.

Iš tikrųjų, Bažnyčios istorijoje daug šventųjų pasiekė šventumą tik per labai sunkias ir sudėtingas patirtis! Tad atverkite savo širdies duris Kristui: Kristus apvers jūsų situaciją. Su Kristumi tai yra įmanoma! – rašo popiežius.

Laiške kaliniams Pranciškus suteikė palaiminimą kiekvienam iš jų, šeimos nariams, artimiesiems, ypač vaikams ir kalėjimo kapelionui, ir visiems kurie lydi kalinius Velletri kalėjime, laiško pabaigoje paprašė kalinių, kad neužmirštų pasimelsti už jį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.