2016-04-23 13:35:00

Pranciškaus žinia paaugliams: Eikit prieš srovę!


Vatikane popiežiaus vardadienis yra valstybinė šventė ir todėl  šią dieną nebuvo jokios oficialios popiežiaus veiklos. Tačiau neoficialiai popiežius šeštadienį buvo išėjęs į Šv. Petro aikštę ir su šimtais kitų kunigų klausėsi berniukų ir mergaičių nuo 13 iki 16 metų, dalyvaujančių Paauglių jubiliejuje, išpažinčių.

Paauglių jubiliejaus tema: „Augti gailestingumu, kaip Tėvas“. Į Paauglių jubiliejaus renginius Vatikane atkeliavo maždaug 70  000 mergaičių ir berniukų iš visų Italijos vyskupijų ir apie 600 paauglių iš kitų pasaulio kraštų – didesnės jų grupės iš Albanijos, Belgijos Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos, Argentinos, Jungtinių Valstijų ir Pietų Korėjos. Popiežius pageidavo tokios jubiliejinės dienos, kuri būtų skirta visiems vaikams, kurie dar per maži, kad dalyvautų Pasaulio Jaunimo Dienos renginiuose ir susitikime su juo Krokuvoje šią vasarą.

Paauglių jubiliejus prasidėjo šeštadienį, programa tęsis iki pirmadienio. Šeštadienį priešpietį minios vaikų ėjo grupėmis į Švento Petro baziliką pro Gailestingumo duris, pakeliui galėjo atlikti išpažintį Šv. Petro aikštėje, kurioje visą popietę vyko įdomūs katechetiniai liudijimai ir pamaldos. Šeštadienio vakarą Paauglių jubiliejaus dalyviai rinkosi šventiniam susitikimui Romos Olimpiniame stadione, sekmadienio rytą dalyvaus popiežiaus mišiose Šv. Petro aikštėje, o pirmadienį lankysis Romos vyskupijos šventovėse.

Šeštadienį iš popiežiaus socialinio tinklo Twitter paskyros buvo pasiųsta žinia vaikams, popiežiaus Pranciškaus paraginimas:

„Brangūs vaikinai ir merginos, jūsų vardai įrašyti danguje, gailestingojo Tėvo širdyje. Būkite drąsūs, eikite prieš srovę!“

Kvietimą „eiti prieš srovę“ popiežius išsakė specialiame laiške paaugliams, kurį pasiuntė sausio 14 dieną. Paraginęs būti Jėzaus bičiuliais, Pranciškus paaiškino, kad tai „reiškia eiti prieš srovę!“.

„Augti gailestingumu reiškia mokytis būti drąsiems konkrečioje ir nesavanaudiškoje meilėje, tai reiškia augti tiek kūnu, tiek vidujai. Jūs siekiate būti mokančiais spręsti, drąsių gestų krikščionimis, gebančiais kasdien, kad ir mažuose dalykuose, kurti taiką pasaulyje. Jūsų amžius yra nepaprastų pasikeitimų metas, kai viskas atrodo tuo pačiu įmanoma ir neįmanoma.

Būkite tvirti tikėjimo kelyje, su tvirta viltimi Viešpatyje! Čia yra mūsų kelio paslaptis. Jis mums teikia drąsos eiti prieš srovę. Gerai įsidėmėkite, jaunuoliai: ėjimas prieš srovę yra gera širdžiai, bet tam reikia drąsos ir Jis mums ją teikia. Su Juo galime padaryti didžių dalykų; mums leis pajusti Jo mokinių, liudytojų džiaugsmą. Rizikuokite dėl didelių idealų, dėl didelių dalykų; mes, krikščionys, nesame pasirinkti Viešpaties dėl menkų dalykėlių, eikite vis toliau, link didelių dalykų, gyvenkite dėl didelių dalykų, jaunuoliai“, rašo popiežius.

Pasak Pranciškaus, Gailestingumo jubiliejus yra šventė, į kurią Jėzus kviečia visus, neišskirdamas ir neatmesdamas nė vieno, įskaitant berniukus ir mergaites, augantiems karo, kraštutinio skurdo ir kasdienių sunkumų, atmetimo aplinkybėmis.

Kreipdamasis į juos popiežius parašė: „Jūsų bičiuliai bendraamžiai, gyvenantys mažiau dramatiškomis aplinkybėmis nei jūs, jus prisimena ir siekia, kad taika ir teisingumas būtų visiems. Netikėkite dažnai kartojamais neapykantos ir teroro žodžiais; kurkite naujas bičiulystes. Skirkite visą savo laiką rūpindamiesi tais, kurie prašo jūsų pagalbos. Būkite drąsūs ir eikite prieš srovę, būkite Jėzaus bičiuliai, nes jis yra Taikos kunigaikštis, visa jame kalba apie gailestingumą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.