2016-04-21 09:17:00

Kollekt til Ukraina i hele Europa søndag 24. april


Søndag 24. april vil det i katolske kirker over hele Europa, også i Norge, bli samlet inn penger til den nødlidende befolkningen i Ukraina. Det var pave Frans som for tre uker siden ba om denne spesielle kollekten.

Biskop Boris Gudziak, talsmann for den ukrainske gresk-katolske kirke, har i flere intervjuer [på engelsk, på tysk, på italiensk] uttalt seg om situasjonen i landet. I Vest-Europa er mange ikke klar over at det fortsatt er krig tross avtalen om våpenhvile, sier han. Befolkningen er utmattet og «helt på grensen». Ukrainerne holder ut krigens lidelser med stor verdighet, og de hjelper hverandre. Det har gjort det lett for Vest-Europa å se en annen vei. Men det går ikke i lengden.

I løpet av de to krigsårene har den humanitære situasjonen i Ukraina stadig blitt verre. Av landets 44 millioner innbyggere har titusen dødd i krigen og enda mange flere er blitt såret og traumatisert; to millioner mennesker er internt fordrevne, og en million har flyktet utenlands.

Totalt er mer enn fem millioner mennesker berørt av krigen, deriblant 1,7 millioner barn. 1,5 millioner mennesker er avhengige av matvarehjelp. I Donetsbekkenet i det østlige Ukraina mangler nå grunnleggende medisinsk utstyr og medisiner. Kirurgene der må operere uten å gi bedøvelse. Diabetikere får ikke insulin.

På to år har befolkningens kjøpekraft gått ned med to tredjedeler, men prisene er uendret eller høyere enn før. Kjøtt koster like mye som i Roma og New York, men en gjennomsnittlig månedslønn er på under 200 euro.

De materielle ødeleggelsene er store. Veier, broer, industrianlegg, hus, skoler og sykehus er blitt ødelagt. Skadene anslås til 50 milliarder euro.

Verdens handelsorganisasjon, WTO, la nettopp denne uka fram en vurdering om Ukrainas handelspolitiske tilstand.

Biskop Gudziak sier at «pavens appell vil påkalle Europas oppmerksomhet og slik få viktige konsekvenser også for fredsprosessen. For hvis Europa blir oppmerksom på den humanitære krisen blir det vanskeligere å fortsette krigen».

I Norge skal alle innsamlede penger overføres Caritas Norge.
All the contents on this site are copyrighted ©.