2016-04-20 14:02:00

Popiežius susitiko su Černobylio avarijos likvidatoriais


Popiežius Pranciškus prisiminė Černobylio atominės avarijos trisdešimtąsias metines, pasveikino trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusius Černobylio avarijos likvidatorius ir kvietė melstis už atominės nelaimės aukas. Popiežius itališkai pasakė:

„Sveikinu piligrimus iš Ukrainos ir Baltarusijos, dalyvavusius tarptautinėje konferencijoje minit Černobylio tragedijos trisdešimtąsias metines.

Atmindami maldoje nelaimės aukas reiškiame padėką gelbėtojams, kaip ir už visus veiksmus, kuriais buvo siekta sumažinti kančias ir nuostolius.“

Černobylio avarijos likvidatorių, jų asociacijų atstovų ir artimųjų piligrimystę surengė Dortmunde (Vokietija) veikianti tarptautinė organizacija IBB (Internationale Bildungs und Begegnungswerk) visoje Europoje rengianti konferencijas „Už ateitį po Černobylio ir Fukušimos atominių avarijų“, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios gamtosaugos žinyba, katalikų Bažnyčia ir jos organizacijos Ukrainoje, Baltarusijoje ir Vokietijoje. Piligrimus lydėjo IBB atstovai, Minsko ir Mogiliavo arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Lvovo lotynų apeigų arkivyskupas Mieczyslaw Mokrzycki, kiti Ukrainos katalikų ir liuteronų bendruomenių vadovai.

Dauguma popiežiaus audiencijoje dalyvavusių Černobylio likvidatorių yra savo kraštų nacionalinių ir regioninių Černobylio organizacijų vadovai ir savanoriai, siekiantys užtikinti socialinę ir medicininę pagalbą asmenims dėl Černobylio avarijos sergantiems spindulinėmis ligomis.

Likvidatoriai, dalydamiesi patirtimis padeda išlaikyti gyvą atminimą ligi šiol didžiausios atominės avarijos pasaulyje ir apie labai ilgai nutylėtas jos pasekmes. Puoselėdami jų atsiminimus mokomės iš praeities vardan Europos bendros ateities, sakoma Dortmundo tarptautinė organizacija IBB komunikate apie popiežiaus Pranciškaus skirtą audienciją Černobylio likvidatoriams.

Černobylio likvidatoriai iš Ukrainos ir Baltarusijos piligrimystę Romoje užbaigė ekumeninėmis pamaldomis Maria Maggiore bazilikoje.

* * *

Prie Vatikano radijo mikrofono - arkivysk. Tadeusz Kondrusiewicz:

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien bendrojoje Šventojo Tėvo Pranciškaus audiencijoje dalyvavo Černobylio katastrofos, avarijos likvidatoriai iš Baltarusijos ir Ukrainos. Jų buvo apie penkiasdešimt žmonių. Toks jų susitikimas su popiežiumi vyko pirmą kartą istorijoje.

Kalbėjau su likvidatoriais iš Baltarusijos, Ukrainos – jie buvo labai sujaudinti, sakė : „Popiežius mus priėmė, atsiminė apie mus, popiežius meldžiasi už mus, kaip jis pasakė savo kalboje“. Popiežius kreipėsi į likvidatorius, padėkojo jiems už jų darbą. Tas darbas tikrai buvo labai pavojingas. Kaip sakė kai kurie iš jų: „Mano draugo nėra šiandien, jis negyvas. Aš išlikau gyvas...“ Jie sakė, kad tada buvo jauni – dvidešimties, dvidešimt penkerių metų žmonės.

Šis susitikimas labai svarbus. Jis atspindi Šventojo Tėvo Pranciškaus mokymą, išreikštą enciklikoje „Laudato si'“ apie tai, kad mes turime saugoti gamtą.
Dabar gyvenu Baltarusijoje, ir kai važiuoju per Gomelio, Mogiliavo sritis, matau, kad yra daug vietų, kur tik visai nesenai buvo leista įvažiuoti, nes iki šiol buvo uždarytos teritorijos. Kai pravažiuoji, matai ženklus  – šioje vietoje buvo kaimas, gyveno tiek ir tiek žmonių, bet šiandien nieko nėra. Buvo kaimas, bet nors karo tai nebuvo, nėra to kaimo. Žmonės turėjo išsikelti, išvažiuoti į kitą vietą. Visa tai Černobylio avarijos pasekmė.

Todėl tiems žmonėms, kurie šiandien susitiko su popiežiumi, tikrai tai buvo šventė, jų labai pavojingo darbo įvertinimas, suteikė viltį. Daugelis iš jų yra katalikai, jie labai džiaugiasi susitikimu su popiežiumi. Taip pat baltarusių delegacija įteikė nedidelį varpą, kuris vadinasi „Varpas 26“. Kodėl 26? Nes prieš trisdešimt metų, balandžio 26 dieną, įvyko ši avarija. Kaip sakė vienas iš avarijos likvidatorių – „mes tikimės, kad šito varpo aidas bus girdimas šiuolaikiniame pasaulyje, kad pasaulis nori sergėti gamtą, kad mūsų gamta tarnautų žmogui“. 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.