2016-04-20 13:00:00

Popiežius: Matykime skirtumą tarp nuodėmės ir nusidėjėlio


Trečiadienio rytą, prieš pat bendrąją audienciją, popiežius Pranciškus susitiko su Austrijos slidininkų federacijos atstovais – maždaug su šimtu atletų. Jiems skirtame trumpame sveikinime popiežius paminėjo sportininkų pavyzdžio svarbą vaikams ir jaunimui. Svarbūs ne tik konkretūs sporto pasiekimai, bet taip pat ištvermė, ryžtas, solidarumas, vieni kitų palaikymas. „Žinokite, sakė popiežius, kad savo pavyzdžiu prisidedate prie visuomenėms ugdymo“.

Šv. Petro aikštėje, kaip kiekvieną trečiadienį, Šventojo Tėvo laukė dešimtys tūkstančių piligrimų. Jiems sakytoje kalboje Pranciškus tęsė Gailestingumo jubiliejaus katechezę ir joje komentavo Evangelijos pasakojimą apie atgailaujančios nusidėjėlės ašaras.

Tai įvyko Jėzui lankantis fariziejaus Simono namuose. Jis pakvietė Jėzų į savo namus, nes daug gero buvo apie jį girdėjęs kaip apie didį pranašą. Ir štai sėdint prie stalo, priėjo moteris - visame mieste žinoma nusidėjėlė. Netarusi nė žodžio, ji puolė Jėzui po kojų, pradėjo raudoti, ašaromis plauti Jėzui kojas ir šluostyti jas savo plaukais. Paskui ėmė jas bučiuoti ir tepti atsineštu kvapniu tepalu. Simonas, matydamas kas dedasi, negali suprasti kaipgi mokytojas leidžia, kad nusidėjėlė savo prisilietimu jį suteptų. Negi jis nežino kas yra ši moteris?

„Krenta  į akis dviejų personažų skirtumai – Simono, uolus įstatymo tarno ir tos bevardės moters nusidėjėlės, - sakė Pranciškus. Simonas vertina pagal tai kas matoma išorėje; moteris savo gestais išreiškia tai kas yra jos širdyje“. Pasak popiežiaus, fariziejus Simonas savo elgesiu išreiškia sau būdingą religijos suvokimą, kuriame vienas kitam radikaliai supriešinti Dievas ir nuodėmė. „Dievo Žodis mus juk moko matyti skirtumą tarp nuodėmės ir nusidėjėlio, - sakė Pranciškus. Negalima leistis į jokius kompromisus su nuodėme. Tačiau visi esame nusidėjėliai, esame kaip ligoniai, kuriuos reikia pagydyti, o norint pagydyti reikia, kad pas juo ateitų gydytojas, juos apžiūrėtų, prie jų prisiliestų. Ir žinoma, ligonis, kad būtų pagydytas, turi sutikti, kad jam reikia gydytojo“.

„Jėzus stoja ne fariziejaus, bet moters pusėn. Vienoje pusėje įstatymo mokytojo veidmainystė, kitoje – nuolankus, nuoširdus moters tikėjimas. Mes visi esame nusidėjėliai, - pakartojo popiežius, - daug kartų pasiduodame veidmainystės pagundai, manome, kad esame geresni už kitus. Matykime savo nuodėmes, nuopuolius, klaidas ir kelkime akis į Viešpatį. Toks yra išganymo kelias – santykis tarp nusidėjėlio „aš“ ir Viešpaties. Jei aš esu įsitikinęs savo teisumu, tas išganingas ryšys neužsimezga.“

Matydamas moters nuoširdų tikėjimą, Jėzus jai tarė: „Atkleidžiamos tau nuodėmės“.  „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!“. Kiti buvusieji prie stalo labai nustebo: „Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia?“. „Į šį klausimą Jėzus neatsako, tačiau moters atsivertimą visi matė ir visiems tai buvo įrodymas, kad Jėzuje atsispindi  Dievo gailestingumas, sugebantis perkeisti širdis“, - sakė popiežius ir baigdamas audiencijos dalyviams sakytą kalbą, visus ragino dėkoti Viešpačiui už tikėjimo dovaną, už didžią ir nepelnytą meilę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.