2016-04-19 13:38:00

Popiežius: Leiskime Dievui patraukti mus prie savęs


Krikščionis, kuris nenori, kad Tėvas jį vestų pas Jėzų, tai krikščionis, kuris gyvena kaip našlaitis, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Jėzus kalba žmonėms, daro stebuklus, bet vis tiek kažkas jam užduoda vis tą patį klausimą: „Ar tu esi Mesijas?“. Šį klausimą girdime ir antradienio Evangelijoje. „Kaip ilgai laikysi mus abejonėse? Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“. Šis klausimas gimsta nereginčioje širdyje. Tai tikėjimo aklumas, kurį Jėzus paaiškina labai paprastai: „Jūs netikite, nes jūs – ne manosios avys“. Priklausymas Dievo kaimenei tai malonė, tačiau reikalinga ir atvira širdis.

„‚Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane, - kartojo popiežius šios dienos Evangelijos žodžius. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos‘ Gal manote, kad šios avys pirmiausia buvo pamokytos sekti Jėzų, o tik po to įtikėjo? Ne. ‚Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską‘. Tėvas duoda avis ganytojui. Tėvas patraukia širdis link Jėzaus“.

Rašto aiškintojai ir fariziejai nenori matyti Jėzaus darbų ir nenori jo pripažinti Mesiju. Jų širdies kietumas tai drama, nuvedusi iki pat Kalvarijos. Ji tęsiasi ir po Prisikėlimo. Netgi prisikėlimo liudytojai nesugeba jų įtikinti. Jie yra „našlaičiai“, nes atstūmė Tėvą.

„Šių įstatymo mokytojų širdys buvo uždaros, jie manės esą savo pačių šeimininkai, o iš tiesų buvo našlaičiai, nes buvo nutrūkęs jų ryšys su Tėvu. Jie kalbėjo apie protėvius, apie tėvą Abraomą, patriarchus, kalbėjo apie juos, bet tik kaip apie tolimas figūras. Širdyse jie buvo našlaičiai, gyveno kaip našlaičiai ir jiems mieliau buvo tokiais būti nei leisti, kad Tėvas juos patrauktų prie savęs. Tai yra šių žmonių uždaros širdies drama“.

Popiežius atkreipė dėmesį ir į visiškai kitokią situaciją, apie kurią kalba Mišių pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų. Jeruzalę pasiekia žinia, kad į Fenikiją, Kiprą ir Antiochiją nuvykę Kristaus mokiniai sėkmingai skelbia tikėjimą pagonims.

„Jėzus mus kviečia būti jo mokiniais, bet kad jais būtume, turime leisti, kad Tėvas mus patrauktų prie Jėzaus, - sakė Pranciškus. Nuolankiai, kaip vaikai, melskime: ‘Tėve, patrauk mane prie Jėzaus; Tėve, padėk man pažinti Jėzų‘ ir Tėvas atsiųs mums Dvasią, kuri mus nuves pas Jėzų. Krikščionis, kuris atstumia Tėvą ir neleidžia, kad jis vestų pas Jėzų, tai krikščionis, kuris gyvena kaip našlaitis. Mes turime Tėvą, nesame našlaičiai.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.