2016-04-19 11:17:00

Gailestingumo jubiliejaus konferencija Vilniuje


Šeštadienį balandžio 16 d.  Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko konferencija, skirta Gailestingumo jubiliejui paminėti „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir mintimis dalijosi Lietuvos bei užsienio prelegentai.

Įžangos žodį pasakęs seminarijos rektorius F. Fišeris pasidžiaugė, kad Dievo gailestingumas pasiekia visus pasaulio žmones. Jis pacitavo neseniai gautą laišką iš Japonijos, kuriame viena japonė katalikė džiaugiasi galėdama skaityti kasdien s. Faustinos dienoraštį ir melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Konferencijoje į Dievo gailestingumo slėpinį bandyta pažvelgti iš įvairių perspektyvų: biblinės, teologinės, filosofinės. Kun. Daniel Dikevič savo pranešime bandė atskleisti Gailestingumo jubiliejaus logotipo simboliką ir ją susieti su šv. Raštu. Jėzus, ant pečių nešantis nusidėjėlį, susitapatina su žmogaus kančia, jų veidai susilieja. Žmogaus figūra primena avį, kurią Gerasis Ganytojas  yra  atpirkęs savo brangiu krauju. Tai liudija ir raudona Kristaus juostos spalva. Gailestingumas turi savo kainą ir jis pranoksta bet kokį žmogišką supratimą.

Kun. Massimo Saretti savo pranešime pabrėžė, kad Bažnyčia yra Dievo Gailestingumo skleidėja. Be Bažnyčios žmonija būtų pasmerkta pagoniškai savigraužai.

Kun. Vladimir Solovej kalbėjo apie Gailestingumo žinią, išsakytą popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikoje „Dives in Misericordia“. Gailestingumas yra kaip būtina sąlyga žmogaus  po nuopuolio prarasto orumo atstatymui.

Įdomus pranešimas buvo kun. Mindaugo Ragaišio. Jis kalbėjo apie atgailos sakramento bendruomeninį charakterį. Per amžius nunyko atgailos sakramento bendruomeninis charakteris ir išpažintis tapo tik individualiu apsivalymu. O pirmųjų amžių bažnyčioje atgailaujantį nusidėjėlį palydėjo brolių malda ir palaikymas. Bendruomenė turėjo parengti atgailautoją savo maldomis. Kunigas pabrėžė, kad tik bendruomenėje yra išgyvenamos gyvo tikėjimo patirtys, būtent bendruomenėje labiau  pastebimas nuodėmės pasireiškimas. Tad ir Dievo Gailestingumas yra daug giliau išgyvenamas bendruomenėje, o ne individualiai, asmeniškai. Nesvarbu, ar tai būtų pastovios bendruomenės ar laikinos kaip Taizé jaunimo susitikimai, Pasaulio jaunimo dienos.

Renata Žiūkaitė
All the contents on this site are copyrighted ©.