2016-04-18 14:04:00

Popiežius: Jėzus – vartai, kelias ir balsas


Jėzus yra ganytojas; jis yra „amžinojo gyvenimo vartai“; jis rodo kelią; klausydami jo balso nepasiklysime. Vartai, kelias, balsas – tai, pasak popiežiaus Pranciškaus, trys raktažodžiai, padedantys aiškiau suprasti pirmadienio Evangeliją, kalbančią apie Kristų – Gerąjį Ganytoją.

Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į šios dienos Evangelijoje girdėtą Jėzaus įspėjimą: „kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas“. Tik Jėzus yra vartai. Kitų nėra. „Viešpats tai labai aiškiai sako. Neįmanoma įeiti į amžinąjį gyvenimą pro jokius kitus vartus. Kristus yra vieninteliai vartai. Jis yra ne tik amžinojo gyvenimo, bet ir mūsų kasdieninio gyvenimo vartai. Aš priimu sprendus Jėzaus vardu, einu pro Jėzaus vartus, ar einu pro kitur, kitaip tariant – kaip kontrabandininkas? Į gardą įmanoma patekti tik pro vienintelius vartus, kurie yra Jėzus.“

Ganytojas „eina priešakyje, o avys paskui jį seka“, - toliau sakoma šios dienos Evangelijoje. Sekti Jėzų – tai ir yra kelias, kuriuo visi esame kviečiami eiti, - sakė popiežius. „Kas seka Jėzų nepasiklysta. ‘Tėve, ne viskas taip paprasta... Dažnai aš nežinau kaip elgtis... Man žmonės patarė kreiptis pas aiškiaregę ir aš pas ją nuėjau, kad ji man patartų‘ – ‘Jei taip elgiesi, tu nesi Jėzaus sekėjas. Tu esi kieno nors kito sekėjas’. Tik Jėzus ir niekas kitas gali parodyti tikrą kelią. Jis pats yra pasakęs: ‘Ateis kiti ir jums sakys: štai šis yra Mesijo kelias... Neikite! Neklausykite jų! Aš esu kelias’. Jėzus yra vartai ir kelias, jei seksime jį nepasiklysime“.

Avys pažįsta ganytojo balsą, - sako Jėzus. O kaip mums žinoti, kad tai jo balsas, kaip jį atskirti nuo kitų balsų, nuo tų, kurie ne pro vartus atėjo, nuo vagių ir plėšikų balsų? „Aš tau duosiu atsakymą, kurtis yra labai paprastas. Jėzaus balso ieškok Palaiminimuose. Jei kas nors tau siūlo kelią, nesuderinamą su Palaiminimais, žinok, kad tai ne Jėzaus siūlymas. Antra, - sakė popiežius, - Jėzaus balsą tu gali atpažinti pagal tai, kad jis kalba apie gailestingumo darbus, apie tuos, kurie išvardyti Evangelijos pagal Matą 25 skyriuje. Jei kas nors sako tą patį, ką sako Jėzus – tai Jėzus balsas. Ir trečia – atpažįsti Jėzaus balsą kai jis tave moko tarti „Tėve“, kai tave moko „Tėve mūsų“ maldos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.