2016-04-18 17:40:00

Pápež odpovedal novinárom na otázky o exhortácii Amoris laetitia


Vatikán 18. apríla – Otázky, ktoré pápežovi Františkovi položili novinári na palube lietadla, keď sa v sobotu 16. apríla vracal späť do Ríma z gréckeho ostrova Lesbos, sa týkali aj najnovšej exhortácie Amoris laetitia (Radosť z lásky). Novinárov zaujímalo, či dokument priniesol nové možnosti pre rozvedených a znovu zosobášených. Svätý Otec zároveň s kladnou odpoveďou upozornil na potrebu pristupovať k exhortácii v jej plnej šírke.

Francis RoccaWall Street Journal „Ako dobre viete, po publikovaní vznikla veľká diskusia ohľadom jedného z mnohých bodov – viem, že sme sa na to mnohí sústredili: niektorí tvrdia, že nič sa nezmenilo pokiaľ ide o disciplínu, ktorá riadi prístup k sviatostiam pre rozvedených a znovu zosobášených, a že zákon a pastoračná prax, a samozrejme doktrína, zostávajú tak ako sú; iní zase tvrdia, že veľa sa toho zmenilo a že sú mnohé nové otvorenia a nové možnosti. Otázka sa týka človeka, katolíka, ktorý chce vedieť: sú tu nové konkrétne možnosti, ktoré neexistovali pred publikáciou exhortácie alebo nie?“

Pápež František„Mohol by som povedať ‚áno’, a bodka. Bola by to však primalá odpoveď. Všetkým odporúčam, aby si prečítali prezentáciu, ktorú urobil kardinál Schönborn, ktorý je veľký teológ. Je členom Kongregácie pre náuku viery a dobre pozná náuku Cirkvi. V jeho príspevku nájdete odpoveď na vašu otázku“.

Jean-Marie Guénois z Le Figaro„Mal som tú istú otázku, avšak táto je doplňujúca, keďže sa neporozumelo, prečo ste napísali tú známu poznámku v Amoris laetitia o problémoch rozvedených a znovu zosobášených – poznámku 351. Prečo niečo tak dôležité v jednej malej poznámke? Predvídali ste nejakú opozíciu alebo ste chceli povedať, že tento bod nie je tak dôležitý?“

Pápež František„Jeden z posledných pápežov, keď hovoril o koncile povedal, že tu boli dva koncily: ten Druhý vatikánsky, ktorý prebiehal v Bazilike sv. Petra a ďalší ‚mediálny koncil’. Keď som zvolal prvú synodu, to, čím sa vo veľkom interesovala väčšina médií bolo: ‚Budú môcť rozvedení a znovu zosobášení pristupovať k prijímaniu?’ A keďže ja nie som svätý, toto mi bolo trochu znechucujúce, a aj trochu zarmucujúce.

Pretože takto uvažujem: Vari to médium, čo hovorí tieto veci, si neuvedomuje, že toto nie je ten problém, ktorý je dôležitý? Neuvedomuje si, že rodina na celom svete je v kríze? A rodina je základ spoločnosti! Neuvedomuje si, že mladí sa nechcú sobášiť? Neuvedomuje si, že pokles pôrodnosti v Európe je na zaplakanie? Neuvedomuje si, že nedostatok práce a pracovné možnosti spôsobujú, že otec a matka musia mať po dve zamestnania a deti vyrastajú samé a nenaučia sa vyrastať v dialógu s otcom a matkou? Toto sú tie veľké problémy!

Nepamätám si tú poznámku, avšak istotne, ak je nejaká vec tohto druhu v poznámke, tak je to preto, lebo bola povedaná v Evangelii gaudium. Bezpečne! Musí to byť citácia z Evangelii gaudium. Nepamätám si číslo, ale je to isté“. -ej-

Potrebujeme výchovu k integrácii - pápež František pri spiatočnom lete z Lesbosu
All the contents on this site are copyrighted ©.