2016-04-17 13:51:00

Sekmadienio vidudienio malda. Mes jau esame saugūs


Tuoj po šv. Mišių Šventasis Tėvas vadovavo vidudienio maldai šv. Petro aikštėje ir pirmiausia trumpai pakomentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Joną, kuriame Jėzus prisistato kaip „gerasis ganytojas“, kurio balsą avys pažįsta ir kurio klauso. „Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos“, kalba Jėzus.

Šie žodžiai, pasak popiežiaus, mums leidžia suprasti, jog niekas negali sakyti esąs Jėzaus pasekėju, jei neklauso jo balso – ne tik ausimis, bet ir širdimi. Ganytojo ir avių vaizdinys rodo kokį artimą ryšį Jėzus nori užmegzti su kiekvienu iš mūsų. Jis yra mūsų vedlys, mokytojas, draugas, pavyzdys, bet ypač – Gelbėtojas. Jėzus gali pažadėti, kad niekas neišplėš mūsų iš jo rankos, nes yra „viena su Tėvu“. Ir šie žodžiai mums perduoda absoliutaus saugumo ir didelio švelnumo jausmą. Mūsų gyvenimas yra visiškai saugus Jėzaus ir Tėvo rankose, kurie yra „viena“: viena meilė, vienas gailestingumas, kartą ir visiems laikams apreikštas ant Kryžiaus. Kad išgelbėtų aveles, ganytojas pats tapo aukojamu ėriuku, kuris sau prisiima ir sunaikina pasaulio nuodėmę. Tai yra slėpinys, kuris kas kartą atsinaujina Eucharistiniame maiste.

Todėl nebebijome, - kalbėjo Pranciškus. – Mūsų gyvenimas jau yra išgelbėtas nuo pražūties. Niekas ir niekada neišplėš mūsų iš Jėzaus rankos, nes niekas nenugalės jo meilės. Piktasis, didysis Dievo ir jo kūrinių priešas, įvairiais būdais stengiasi mus išplėšti iš amžinojo gyvenimo. Bet piktasis nieko negali, jei patys neatveriame jam savo sielos durų, klausydamiesi apgaulingų pagyrų. Mergelė Marija klausėsi ir klusniai sekė Gerojo ganytojo balsą. Ji mums tepadeda džiugiai priimti Jėzaus kvietimą tapti jo mokiniais ir visada gyventi tikrume, jog esame tėviškose Dievo rankose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.