2016-04-17 12:19:00

Popiežius kunigams: Tarnaukite ne savo labui, bet žmonėms


Šventasis Tėvas sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje aukojo Ketvirtojo Velykų sekmadienio Mišias ir jų metu suteikė kunigystės šventimus vienuolikai diakonų, baigusių Romos kolegijas ir kunigų seminarijas.

„Jūs broliai ir sūnūs, - kreipėsi Popiežius į šventinamuosius, - visada atsiminkite, kad vykdydami šventąją tarnystę, dalyvausite Kristaus, vienintelio Mokytojo misijoje. Tad su džiaugsmu dalinkite visiems Dievo Žodį, kurį patys su džiaugsmu priėmėte. Dažnai skaitykite ir medituokite Viešpaties Žodį, tikėkite tuo ką skaitote, mokykite to ką su tikėjimu patys išmokote, gyvenkite tuo ko mokote. Jūsų mokymas temaitina Dievo tautą, tedžiugina ją ir tepalaiko jūsų gyvenimo pavyzdys, nes jūs esate pašaukti žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu statyti Dievo namus, kurie yra Bažnyčia. Tad tikėkite tuo ką darote, sekite tuo ką švenčiate, kad Viešpaties mirties ir prisikėlimo slėpinio dėka, Kristus būtų jumyse ir kad jūs dalyvautumėte jo naujame gyvenime“. „Be kryžiaus niekada nesurasite tikro Kristaus, - pridūrė popiežius – o kryžius be Kristaus neturi prasmės“.

Popiežius Pranciškus taip pat priminė naujiems kunigams, kad vykdydami Kristaus misiją, jie visada turi palaikyti sūnišką bendrystę su savo vyskupu; taip pat visada prieš akis turėti Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo į pasaulį ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti ir gelbėti tuos, kurie buvo pražuvę. „Niekada neužmirškite, kad esate paimti iš žmonių ir paskirti tarnauti jų labui, tarnauti ne savo labui bet žmonėms“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.