2016-04-17 12:25:00

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve: migrantai ir šeima


Grįždamas į trumpos kelionės į Graikijos Lesbo salą, popiežius Pranciškus, kaip įprasta, susitiko su kartu keliavusiais žurnalistais ir atsakė į keletą klausimų. Visų pirmą buvo kalbama apie migracijos krizės problemas ir apie galimus jų sprendimus. Buvo taip pat sugrįžta prie šeimos temos, ypač prie neseniai paskelbto popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“.

„Aš suprantu vyriausybes, taip pat ir tautas, kurios žiūri su tam tikra baime, - sakė popiežius atsakydamas į vieną iš klausimų apie migracijos krizę. Aš tai puikiai suprantu ir žinau, kad priimant migrantus reikalingas didelis atsakingumas. Vienas šio atsakingumo aspektų – kaip tuos žmones integruoti? Aš visada sakau, kad sienų statymas nieko neišsprendžia. Atsiminkime tą sieną, kuri buvo pastatyta ir nugriauta praėjusiame šimtmetyje. Turime tiesti tiltus. Tačiau tiltus reikia tiesti protingai, reikalingas dialogas, integracija. Dėl to ir sakau, kad suprantu tam tikrą baimę. Sienų uždarymas nieko neišspręs, o užsidarymas ilgainiui pakenks ir savo tautai. Tad skubiai Europai reikalingos priėmimo ir integracijos, plėtros ir darbo politikos, ekonominės reformos. Tai ir yra tiltai, kuriuos reikia statyti“.

Keli žurnalistai popiežiaus klausė ar ir kaip keičiasi Bažnyčios požiūris į kai kurias šeimos problemas po neseniai vykusių šeimai skirtų dviejų Sinodų ir kaip interpretuoti neseniai paskelbtą naują popiežius dokumentą apie šeimą. Atsakydamas, Pranciškus pirmiausiai paminėjo vieną savo pirmtakų, kuris kalbėdamas apie Vatikano II Susirinkimą yra pasakęs, kad buvo du Susirinkimai: vienas vyko Šventojo Petro bazilikoje, kitas – žiniasklaidos pranešimuose. Taip ir šį kartą. Kai buvo sušauktas pirmasis Sinodas, spaudai rūpėjo tik vienas klausimas: Ar galės išsiskyrusieji ir sudariusieji antrą civilinę santuoką priimti Komuniją? „Kadangi aš nesu šventas, - sakė popiežius, - tai toks požiūris mane kiek užgavo ir nuliūdino. Argi žiniasklaidos žmonės nesupranta, kad tai nėra svarbiausia problema? Argi nemato, kad šeima visame pasaulyje išgyvena krizę? Juk šeima tai visuomenės pagrindas! Argi nemato, kad jaunimas nenori tuoktis? Ar nesupranta, kad reikia verkti matant Europos demografinius rodiklius? Argi nemato, kad žmonės neturi darbo arba kad uždarbio galimybės tokios, jog tėvai ir motinos turi dirbti po du darbus, palikdami namuose vaikus, augančius be dialogo su tėvu ir motina. Šitos yra didžiosios problemos!“, - kalbėjo popiežius atsakydamas į žurnalistų klausimus iš Graikijos Lesbo salos į Romą skrendančiame lėktuve. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.