2016-04-16 10:51:00

Påven till befolkningen på Lesbos: ”Ni är medmänsklighetens väktare”


Under lördagens besök på Lesbos höll påven Franciskus även ett tal till myndigheterna och till den lokala befolkningen på den grekiska ön. Den helige fadern började med att berätta vad besöket betydde för honom.

”Kära bröder och systrar, jag har velat besöka Lesbos ända sedan migranterna började komma hit i sitt sökande efter fred och värdighet. Idag tackar jag Gud för att han har låtit denna önskan uppfyllas,” sa påven.

”Jag vill uttrycka min beundran för det grekiska folket som trots sina egna svårigheter har öppnat sina hjärtan och sina hem. Många vanliga män och kvinnor har delat med sig av det lilla de har till dem som har förlorat allt. Gud kommer att belöna denna generositet och generositeten i era grannländer som med stor öppenhet har välkomnat alla de många människor som har tvingats att lämna sina hem.” Påven uttryckte även sin tacksamhet till alla de frivilligorganisationer som tillsammans med myndigheterna på Lesbos har gjort allt de kan för att hjälpa flyktingarna.

”Idag vill jag förnya min helhjärtade vädjan om ansvar och solidaritet inför denna tragiska situation. Många flyktingar som har kommit till denna ö och till andra platser i Grekland lever under svåra villkor och känner oro och rädsla, och ibland även förtvivlan, på grund av materiella svårigheter och osäkerhet inför framtiden.”

Detta, sa påven Franciskus, är fullt förståligt, och han betonade sedan särskilt att: ”Vi får aldrig glömma att dessa flyktingar inte bara är statistiska nummer utan att de först och främst är människor som har ansikten, namn och egna berättelser. Europa är de mänskliga rättigheternas hemland och alla som sätter sina fötter på den europeiska jorden borde få erfara detta och på så sätt bli mer medvetna om sin skyldighet att respektera och försvara dessa rättigheter. Olyckligtvis kom många människor, och bland dem även många små barn, aldrig fram till dessa stränder. De dog till havs då de blev offer för osäkra och omänskliga transportmedel som villebråd för hjärtlösa kriminella.”

”Ni invånare på Lesbos visar att i dessa länder som är civilisationens vagga fortsätter mänsklighetens hjärta att slå. En mänsklighet som först av allt erkänner andra som bröder och systrar, en mänsklighet som vill bygga broar och som ryggar tillbaka inför tanken på att bygga murar för att vi ska känna oss tryggare.”

”För att verkligen förena oss med dem som har tvingats att fly från sina hemländer så måste vi eliminera orsaken till denna dramatiska situation. Vi kan inte nöja oss med att svara på katastroferna då de uppstår. Istället måste vi främja bredare internationella politiska ansträngningar. Det är framför allt nödvändigt att arbeta för fred där kriget har fört med sig förintelse och död och att hindra denna hemsökelse från att sprida sig. För att göra detta så måste vi beslutsamt arbeta för att motverka vapenhandel och de ofta dolda intriger som förknippas med dem. De som utför hatbrott och våldshandlingar kan inte ges några former av stöd. Samarbetet mellan länder, internationella organisationer och humanitära organ måste outtröttligt främjas och de som lever vid frontlinjen måste få hjälp.” Påven Franciskus uttryckte även sina stora förhoppningar inför det humanitära möte som kommer att hållas i Istanbul nästa månad.

”Allt detta kan endast uppnås om vi samarbetar,” fortsatte påven Franciskus. ”Vi måste söka mänskliga lösningar på den komplexa flyktingfrågan. I detta avseende är bidraget från Kyrkor och religiösa samfund särskilt betydelsefullt. Mitt besök här tillsammans med patriark Bartolomeus I och ärkebiskop Hieronymus är ett tecken på att vi vill fortsätta att samarbeta för att de utmaningar som vi idag står inför inte ska leda till konflikter utan istället till att kärlekens civilisation ska fortsätta att växa.”

”Kära bröder och systrar, Gud är varken likgiltig inför eller frånvarande från de tragedier som sårar mänskligheten. Han är vår Fader som hjälper oss att arbeta för det goda och att förkasta ondskan. Han kommer inte bara till vår hjälp, utan i Jesus har han kommit för att visa oss fredens väg. Inför denna världens ondska så blev han vår tjänare och genom sitt kärleksfulla tjänande så räddade han världen. Detta är den sanna kraften som kan ge fred. Endast dem som kärleksfullt tjänar kan arbeta för freden. Tjänande får oss att gå bortom oss själva och ta hand om andra. Tjänandet står inte passiv när människor och saker förstörs, utan den beskyddar dem. Tjänandet besegrar likgiltighetens tunga skugga som förmörkar våra hjärtan och sinnen.”

Påven Franciskus avslutade sedan med att tacka befolkningen på Lesbos. ”Ni är medmänsklighetens väktare eftersom ni med ömhet tar hand om Kristi kropp. Kristus som lider i sina minsta bröder och systrar, i den hungrige och främlingen, som ni har välkomnat.”
All the contents on this site are copyrighted ©.