2016-04-16 13:22:00

Påven Franciskus hedrade Medelhavets offer


Inför sin resa till Lesbos talade påven Franciskus flera gånger om att han reste dit för att besöka en ”kyrkogård” - havet. Tusentals människor har förgåtts i vågorna då deras flykt från kriget har gjort dem till offer för människosmugglarnas skrupellösa vinstbegär som ledde till livsfara för människorna som tvingades färdas i överfyllda båtar över havet.

Efter att ha hållit ett tal till myndigheterna och befolkningen på ön Lesbos så bad påven Franciskus en bön för alla de människor som nu har fått sin sista vila på havets botten.

”Barmhärtige Gud,
vi ber för alla de män, kvinnor och barn
som har dött efter att ha lämnat sina hemländer i sökandet efter ett bättre liv.
Även om många av deras gravar inte bär något namn,
så är var och en av dem kända, älskade och omhändertagna av dig.
Må vi aldrig glömma dem, utan hedra deras offer
med handlingar mer än med ord.

Vi anförtror dig alla dem som har gjort denna resa,
som har fått utstå rädsla, osäkerhet och förödmjukelser,
för att kunna nå en trygghetens och hoppets plats.
Just som du aldrig övergav din Son
när Maria och Josef förde honom till en trygg plats,
var nu nära dessa, dina söner och döttrar,
genom vår omsorg och vårt beskydd.
När vi tar hand om dem, må vi söka en ny värld
där ingen tvingas lämna sitt hem
och där alla kan leva i frihet, värdighet och fred.

Barmhärtige Gud och allas Fader,
väck oss ur likgiltighetens sömn,
öppna våra ögon för deras lidanden,
och befria oss från okänsligheten
som har fötts av världslig bekvämlighet och självupptagenhet.
Inspirera oss som nationer, gemenskaper och individer,
att se dem som kommer till våra stränder som våra bröder och systrar.
Må vi med dem dela de välsignelser som vi har fått ta emot ur din hand,
och se att vi alla, som en enda mänsklig familj,
alla är migranter som hoppfullt reser till dig, vårt sanna hem,
där varje tår ska torkas,
där vi kommer att få leva i fred och trygghet i din omfamning”

Påven Franciskus, den grekisk-ortodoxe patriarken Bartolomeus I och Athens och hela Greklands ärkebiskop Hieronymus gick sedan fram till kajkanten, där de kastade varsin krans med vita rosor ner i havet för att hedra alla människor som har omkommit under sin flykt mot ett liv i fred.
All the contents on this site are copyrighted ©.