2016-04-16 15:53:00

Patriark Bartolomeus I till flyktingarna: ”Vi lovar att vi aldrig skall glömma er”


Under sitt besök i flyktinglägret Moria höll påven Franciskus ett tal till flyktingarna där. Även den ekumeniska patriarken Bartolomeus I, som var en av dem som hade tagit initiativet till de tre biskoparnas besök på ön, talade till flyktingarna i lägret. ”Kära bröder och systrar, värdefulla barn och ungdomar, vi har rest hit för att kunna se in i era ögon, höra era röster och hålla era händer,” sa patriarken. ”Vi har rest hit för att säga till er att vi bryr oss om er. Vi har rest hit eftersom världen inte har glömt er.”

”Tillsammans med våra bröder påven Franciskus och ärkebiskop Hieronymus så är vi idag här för att uttrycka vår solidaritet och vårt stöd för det grekiska folket, som har välkomnat och tagit hand om er alla. Och vi är här för att påminna er om att - även när människor vänder sig bort från oss - då är ’Gud vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds vi inte’ (Ps 46:2-3).”

”Vi vet att ni har kommit från områden som är härjade av krig, hunger och lidande. Vi vet att era hjärtan är fyllda av oro för era familjer. Vi vet att ni letar efter en trygg och ljus framtid. Vi har gråtit när vi har sett Medelhavet bli en kyrkogård för era nära och kära. Vi har gråtit när vi såg sympatin och omsorgen hos människorna på Lesbos och på andra öar. Men vi har även gråtit när vi har sett våra bröder och systrar, era bröder och systrar, vara hårdhjärtade, stänga sina gränser och vända sig bort.”

”De som är rädda för er har inte sett in i era ögon. De som är rädda för er ser inte era ansikten. De som är rädda för er ser inte era barn. De glömmer att värdighet och frihet överskrider rädsla och splittring. De glömmer att invandringen inte är en fråga som endast rör Mellanöstern och Nordafrika, som rör Europa och Grekland. Det är en fråga som rör hela världen.”

”Världen kommer att dömas efter hur den har behandlat er. Och vi kommer alla att få stå till svars för det sätt på vilket vi svarade på krisen och konflikten i området som ni kommer ifrån.”

”Medelhavet borde inte vara en grav. Det är en plats för liv, en mötesplats mellan kulturer och civilisationer, en plats för utbyte och dialog. För att den ska kunna återfinna sin ursprungliga kallelse så måste Mare Nostrum, vårt hav, och särskilt det Egeiska havet där vi idag samlas, bli ett fredens hav. Vi ber att konflikterna i Mellanöstern, vilka är orsaken till denna flyktingkris, snabbt ska upphöra och att freden skall återupprättas. Vi ber för alla människor i denna region. Särskilt skulle vi vilja uppmärksamma den dramatiska situationen för de kristna i Mellanöstern, som likt övriga etniska och religiösa minoriteter i detta område behöver vårt omedelbara handlande om vi inte ska se dem försvinna.”

”Vi lovar att vi aldrig skall glömma er. Vi ska aldrig sluta att tala om er. Och vi försäkrar er om att vi kommer att göra allt vi kan för att öppna världens ögon och hjärtan,” sa patriarken, och avslutade med att tala om hur Jesus förmår att stilla alla stormar. 
All the contents on this site are copyrighted ©.