2016-04-16 16:22:00

Deklaracja trzech hierarchów w obozie Mória


„My, Papież Franciszek, Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim, spotkaliśmy się na greckiej wyspie Lesbos, aby okazać głęboki niepokój z powodu tragicznej sytuacji licznych uchodźców, migrantów i poszukujących azylu”. Tymi słowami zaczyna się wspólna deklaracja, którą ci trzej hierarchowie podpisali w obozie Mória. Zwrócili w niej uwagę, że wygnańcy „przybywają do Europy, uciekając przed sytuacjami konfliktu, a w wielu przypadkach codziennymi zagrożeniami życia. Światowa opinia publiczna nie może ignorować tego gigantycznego kryzysu humanitarnego”.

Zwierzchnicy Kościołów wezwali zatem wspólnotę międzynarodową do odważnej reakcji, aby stawić czoło temu kryzysowi, uwzględniając „przyczyny leżące u jego podstaw”. Wskazali na potrzebę tak inicjatyw dyplomatycznych, politycznych i charytatywnych na Bliskim Wschodzie i w Europie, jak też wysiłków na rzecz pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Winni oni realizować to, czego nauczał Chrystus o miłości bliźniego. W swej wspólnej deklaracji Franciszek, Bartłomiej i Hieronim wezwali też wspólnotę międzynarodową, aby jej priorytetem stała się ochrona ludzkiego życia.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.