2016-04-14 15:08:00

Popiežius škotams: Virš visko mylėkite Jėzų!


Romoje prieš 400 metų šešiolika škotų jaunuolių iškilmingai prisiekė, kad tapę kunigais sugrįš į Škotiją skelbti Evangeliją, nors Tėvynėje buvo didelis persekiojimų pavojus ir netrūko kitų pastoracinių iššūkių. Studentai prisiekė atmindami metais anksčiau Glazge nukankintą šv. Joną Ogilvie, jėzuitą kunigą, Škotijoje slapta ugdžiusį katalikybę. Šventojo nuteisimu buvo siekta nutildyti katalikų tikėjimą Škotijoje, tačiau įvyko atvirkščiai: jo kankinystė paskatino katalikų tikėjimo plėtrą ir škotų ryžtą apginti Bažnyčios laisvę, palaikyti gyvą bendrystę su Apaštališkuoju Petro Sostu. Be to, 1616 kovo 11 dieną duota priesaika pakeitė Popiežiškosios Škotų Kolegijos Romoje paskirtį: ji pavirto kunigus ugdančia institucija, parengusia daug kunigų, vyskupų ir kardinolų Bažnyčiai Škotijoje.

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus suteikė specialią audienciją Popiežiškosios Škotų Kolegijos vadovybei ir studentams, pasveikino su kolegijos jubiliejumi, prisiminė, kad šešiolikos studentų priesaika užgimė per kankinystę. Jų ištartas „Taip!“ buvo iškalbus ne dėl geranoriškumo, o todėl, kad atkakliai ir nuoširdžiai pasirengė kunigystei žinodami kokie sunkumai jų laukia Tėvynėje, taip pat, kad tai gali reikšti kankinio mirtį. Jie gyvenime matė tą džiaugsmą ir ramybę, kurią tik Kristus gali pasiūlyti, sakė kunigams ir besiruošiantiems kunigystei škotams popiežius.

Šventasis Tėvas prisiminė, kad mes taip pat gyvename kankinių laikais ir Evangelijai dažnai priešiškoje kultūroje, kvietė dvasia būti tokiais pat pasiryžusiais, kaip pirmieji kolegijos seminaristai: Virš visko mylėkite Jėzų! Darykite taip, kad jūsų „Taip!“ būtų paženklintas tvirto ryžto visiškai pasiaukoti kunigiškam ugdymui, kad jūsų Romoje praleisti metai leistų pasirengti grįžimui į Tėvynę ir joje visaverčiai aukoti savo gyvenimą.

Jei degsite ta pačia meile Bažnyčiai ir Škotijai kaip jūsų broliai prieš keturis šimtmečius, pagerbsite istoriją ir pasiaukojimą, kuriuos šiandien prisimename. Jūs ir mūsų laikais tapsite ženklu škotų tautai, ypač jaunimui, jei jį sutiksite jų kasdieniame gyvenime ir jei pasieksite toliausiai nuo Kristaus esančiuosius. Jiems parodykite, kiekvienam atskirai ir visiems kartu, kad Dievas visuomet yra su mumis ir kad jo gailestingumas pasilieka amžiams, pasakė popiežius Pranciškus. Suteikęs apaštališkąjį palaiminimą popiežius paprašė Popiežiškosios škotų kolegijos bendruomenės narių, kad jo nepamirštų savo maldose.

Šv. Jonas Ogilvie SJ (1579-1615), jėzuitas kunigas ir kankinys užaugo kilmingų škotų kalvinistų šeimoje, jaunas atsivertė į katalikybę, 1610 m. įšventintas kunigu, po kelerių metų sugrįžo į gimtinę tarnauti nedaugeliui išlikusių Glazgo katalikų, gyvenusių pogrindžio sąlygomis nuo Škotijos reformacijos, 1560 metais uždraudusios katalikybę. Po metų slapto apaštalavimo suimtas, nutiestas mirti dėl atsisakymo prisiekti lojalumą karaliui, buvo pakartas ir perskrostas. Reformacijos kankinį šv. Joną Ogilvie palaimintuoju paskelbė popiežius Pijus XI 1929 metais. Jį šventuoju paskelbė pal. Paulius VI 1976 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.